LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Zoologiska enheten

Frii

 

 

 

Team

Djurriketeamet

Teamledare
Väinölä, Risto, förste intendent
Aleixo, Alexandre, intendent
Andersson, Roni, konservator
Cardoso, Pedro, intendent
Granroth, Janne, museimästare
Hildén, Martti, museimästare
Hyytiäinen, Emma-Sofia museimästare
Laakkonen, Hanna koordinator för samlingarna
Lilley, Thomas, intendent
Nylund, Katja, museimästare
Pajunen, Timo, museimästare
Puolakoski, Ari överkonservator

Insektteamet

Teamet har ansvar för de vetenskapliga samlingarna för insekter. Till teamet hör både forskare och teknisk personal. Forskarna publicerar taksonomisk och systematisk forskning rörande insekters artmångfald, utbredning och släktskap samt ger universitetsundervisning.  Till teamet hör också en laboratoriechef med ansvar för museets molekylärlaboratorium. Teamet deltar i digitaliseringen av samlingars insektmaterial. Teamet har kunskap och information om många insektgrupper för samhällets olika behov.

Teamledare
Maria, Heikkilä, förste intendent

Biström, Olof, professor, emeritus (Tuhat)
Gillett, Conrad P.D.T., förste intendent (Tuhat)
Kahanpää, Jere, koordinator (Tuhat)
Kaila, Lauri, förste intendent (Tuhat)
Lee, Kyung Min, postdoktor (Tuhat)
Lopes, Fernando, postdoktor (Tuhat)
Losacco, Federica, museimästare
Malinen, Pekka, museimästare (Tuhat)
Mattila, Jaakko, koordinator för samlingarna (Tuhat)
Muona, Jyrki, professor, emeritus
Neuvonen, Tapani, museimästare
Paukkunen, Juho,  museimästare
Rossini, Michele, postdoktor (Tuhat)
Rättel, Elvira, museimästare
Sifverberg, Hans, intendent, emeritus
Sasso Porto, Diego, postdoktor(Tuhat)
Ståhls-Mäkelä, Gunilla, laboratoriechef
Tarasov, Sergei, intendent
Twort, Victoria, postdoktor
Viljanen, Heidi, senior museimästare
Vilkamaa, Pekka, intendent, emeritus (Tuhat)

Artuppföljningsteamet, Ringmärkningsbyrån

Teamledare
Valkama, Jari intendent
    
Björklund, Heidi, museimästare
Honkala, Juha, museimästare
Lehikoinen, Aleksi, intendent
Lehikoinen, Petteri, museimästare
Niiranen, Seppo, museimästare
Piha, Markus, planerare

Kontaktuppgifter

Ansvarig person: 
Aino Juslén
11.7.2022