LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Uppföljning av dagfjärilar

Den nationella uppföljningen av dagfjärilar (NAFI) är ett forskningsprojekt som koordineras av Södra Karelens allergi- och miljöinstitut och Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf. Det uppsamlade materialet sparas i Naturhistoriska centralmuseets databas och används för att framställa utbredningskartor och statistik över dagfjärilar. Kartorna och statistiken uppdateras kontinuerligt som ett resultat av kompletterings- och korrigeringsarbete och bör därmed inte användas som referenser. Ett sammandrag av resultaten publiceras årligen i tidningen Baptria som utges av Lepidopterologiska Sällskapet i Finland.

Dagfjärilsobservationerna samlas i en portal som upprätthålls av Finlands Artdatacenter. Portalen samlar information om biodiversiteten dvs. alla levande organismerna i Finland. Artdatacentret är en service som stöder art-relaterad forskning, administration, undervisning och livslång inlärning. Centret samlar, arkiverar och distribuerar finska elektroniska artdataset och erbjuder visualiserings- och analysverktyg i en och samma portal.

Ansvarig person: 
Översättning Hanna Hyvönen
14.5.2020