LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Svamparnas taxonomi och systematik

Inom mykologiska teamet forskar man både i basidiesvampar (huvudsakligen tickor och närbesläktade) och säcksvampar (huvudsakligen lavar). Forskningsprojekten är koncentrerade till molekylfylogeni, taxonomi och ekologi. Viktiga delar av teamets verksamhet är också att uppskatta hotgraden för svampar och att utge olika guideböcker.

Mera information om mykologiska forskningsprojekten på finska eller på engelska.
Teammedlemmarnas kontaktuppgifter finns på infosidan. Du kan också finna oss på sociala medier:

Facebook          Twitter

 

Sienten taksonomia ja systematiikka. Kuva: Luomus/Sienitiimi

Ansvarig person: 
Marko Hyvärinen
7.10.2017