LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Relationen mellan människan och miljön

Människan och klimatet har under hela sin gemensamma existens varit i växelverkan med varandra. Även Luomus forskar i det här ömsesidiga förhållandet, i fokus ligger bland annat olika organismgruppers anpassning till de förändringar människan orsakar och hur de gröna tak som spridit sig i världen som en megatrend kan tillämpas i Finland. Dessutom undersöks orsakssambanden i växelverkan under forntiden genom kartläggningar av naturfenomenens och kulturernas tidsmässiga dimensioner. Metoderna utnyttjas också i forskningen av hur människan med sin verksamhet påverkar kolets kretslopp, som är livsviktigt.
 

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
15.2.2014