LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Publikationer

Publikationserier

Lutukka – Växtamatörens och -forskarens tidskrift (Botaniska enheten)
Norrlinia – En botanisk publikationsserie (Botaniska enheten)
Sahlbergia – En entomologisk tidskrift (Zoologiska enheten)
Ulmus (Botaniska trädgården)
Delectus Seminum (Botaniska trädgården; på engelska)
Pimpinella – botaniska trädgårdarnas informationstidning (Botaniska enheten; på finska)


Böcker

Retkeilykasvio (Fältflora över Finland)

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (red.) 1998: Retkeilykasvio, 4 förnyade upplagan, 656 s. Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum. Helsingfors.

Den tredje upplagan av Retkeilykasvio, som utkom i december 1986, var länge slutsåld. Under vintern 1998 färdigställdes en förnyad 4e upplaga, som publicerades 16.6.1998. Boken är förlagd av Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum.

Tack vare utredningarna över många hotade arter samt det samnordiska projektet Flora Nordica, var de mellanliggande12 åren en tid av aktiv utforskning av floran i Finland och hela Norden. Resultaten av arbetet utnyttjades i den nya upplagan av Retkeilykasvio. Därför växte boken med nästan sextio sidor, vilka sedan uppgick till 656. Den 4e upplagan innehåller ca 2000 bilder av vilka 300 är nya. Antalet behandlade arter, underarter, varieteter och korsningar växte med hundra, och är nu nästan 2300. Dessutom har ett par hundra andra taxoners vetenskapliga namn förändrats. Antalet synonymer har utökats med bl.a. i Ryssland använda namn. Nya finska namn har tagits ibruk, speciellt bland de lägre taxonen. Boken innehåller 1845 utbredningskartor, vilket är 44 fler än i föregående upplaga. Jämfört med föregående upplaga har förändringar gjorts i ca hälften av kartorna.

Botaniska museet säljer boken per post till ett pris av 35,00 euro som häftad (mjuka pärmar) och 40,00 euro som inbunden (hårda pärmar). Till priset tilläggs leverans- och postningskostnader 8,80 euro. Boken levereras som postförskottsförsändelse. Vid leverans utomlands är kostnaderna 20 euro.

Mera böcker presenteras på de finska sidorna.


Elektroniska publikationer

Finlands Fågelatlas (på finska/engelska)

Utbredningskartor för Finlands fågelarter.

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen. Observationerna baserar sig på prover i de finländska botaniska museerna, på skriftliga uppgifter som bevarats i museernas arkiv, och på botaniska publikationer. Den första versionen av kartsamlingen publicerades år 1992 som digital kopia fördelad på disketter och den andra versionen år 1995. Vid granskning av kartorna bör man iaktta, att de kan vara bristfälliga till sin täckning, samt att de kan vara inexakta på olika sätt och innehålla fel.

Årsberättelser

Ansvarig person: 
Viestintä- ja markkinointitiimi
25.6.2020