LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Vi tackar för det gågna året och önskar…

21.12.2016

Luomus har haft ett år fullt av händelser – på gott och ont. Statens inbesparingar slog oss hårt, men mycket positivt har också skett: vi ordnade en internationell kongress i lichenologi, uppbyggandet av Finlands Artdatacenter (Laji.fi) avancerade med fart, utställningen Förändring i luften besöktes flitigt och storverket Suomen rengastusatlas beviljades statens pris för informationsspridning.

Vi är tacksamma för stödet vi åtnjutit under dessa hårda tider och tackar för fruktbart samarbete samt önskar er alla...