LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Naturvetenskapliga enheten

Tutkija ottaa näytettä mammutin luusta (kuva: Laura Hiisivuori)Kontaktuppgifter

 • Besöksadress:
  • Dateringslaboratoriet: Gumtäkt – naturvetenskapligt campus, Gustaf Hällströms gata 2, 00560 Helsingfors
  • Geologi: Gumtäkt botaniska trädgård, Jyränkövägen 2, 00560 Helsinki
 • Postadress:
  • Dateringlaboratoriet: PB 64, 00014 Helsingfors universitet
  • Geologi: PB 17, 00014 Helsingfors universitet
 • Enhetsdirektör: Markku Oinonen
 • Personal (universitetets telefonkatalog)
 • E-post: förnamn.efternamn@helsinki.fi

Team

Dateringsteamet

Teamledare
Oinonen, Markku laboratoriedirektör

Arppe, Laura forskardoktor
Eskola, Kari O. forskare
Etu-Sihvola, Heli doktorand
Forss, Anne-Maija laboratoriemästare
Karttunen, Katri-Meri byråsekreterare
Pesonen, Antto kvalitetssamordnare
Shevchuk, Igor forskningstekniker
Turunen, Hanna preparator
Uusitalo, Joonas forskningsassistent

För analysservice, kontakta följande e-postadresser:

Geologiska teamet

Teamledare
Kuva: Marika TurtiainenLuttinen, Arto, förste intendent

Forskningsintresse: Största lavautbrott

 

 

Kuva: Marika TurtiainenHalla, Jaana, museimästare

 

 

Kuva: Marika TurtiainenHeinonen, Jussi, tutkijatohtori

Forskningsintresse: Största lavautbrott

 

Kuva: Marika TurtiainenLehtonen, Elina, doktorand

 

Ansvarig person: 
Markku Oinen
17.6.2015