LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Naturhistoriska museet

I Naturhistoriska museet kan man för priset av inträdesbiljetter ta foton med en handkamera/mobiltelefon för eget bruk (som reseminne). Ifall bilderna publiceras på t.ex. Facebook eller Instagram bes fotograferingsstället nämnas.

Fotografering eller filminspelning för annat än eget bruk, så som porträtt-, bröllops-, reklam- eller produktfotograferingar är inte tillåtna i Naturhistoriska museet.

Mer information om lokalbokning och fotograferingstillstånd hittas på våra finskspråkiga webbsidor.

Förfågningar: tilat@luomus.fi

Fotografering


Lokalbokning

 

 

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
9.12.2022