LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Naturhistoriska museet

Fotografering

På Naturhistoriska museet kan man för priset av inträdesbiljetten ta bilder med en handkamera/mobiltelefon för eget bruk. Ifall bilderna publiceras på t.ex. Facebook eller Instagram bes fotograferingsstället nämnas. Småskalig fotografering (t.ex. porträtt-, reklam- och bröllopsfotograferingar) och större fotograferingar är avgiftsbelagda och de kan förverkligas endast utanför öppethållningstider. 

Fotograferingar som anknyter sig till naturvetenskaper, Helsingfors universitet eller Luomus kan, beroende av omständigheterna, förverkligas avgiftsfritt under öppethållningstiderna. Meddela dock alltid Luomus (tilat@luomus.fi) om din ankomst på förhand.

Småskalig fotografering

Småskalig fotografering, t.ex. porträtt-, bröllops-, blogg- eller reklamfotografering.

 • Fotograferingspris: 200€/h (inkl. moms 24 %). 
 • Inträdesbiljetterna är inkluderade i priset.
 • Längd: max. 2 timmar
 • Till fotograferingspriset hör ett gratis besök till Naturhistoriska museet på egen hand före fotograferingstillfället. Besökstiden bokas på förhand med Luomus kontaktperson (tilat@luomus.fi).
 • Priset inkluderar också en övervakare under fotograferingstillfället.
 • Småskalig fotografering kan bokas för måndagar eller ti.-lö. (inte sö.) före museet öppnas eller efter att det stängs.

Vi ber er bekanta er med användningsvillkor för lokaler innan ni bekräftar er bokning.

Bokning: Fotograferingstiden bör bokas senast två veckor före tillställningen. Bokningen kan bekräftas genom att skicka oss fakturauppgifterna (postadress eller fakturauppgifter för elektronisk faktura). Kontakt i första hand per e-post: tilat@luomus.fi. Du kan också kontakta oss per telefon tel. 02 941 28899. Under veckorna 8 (sportlov), 26-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-1 (jul och ny år) har vi ingen telefonjour.

Avboknings- och förändringsvillkor: Fotograferingsbokningen kan avbokas eller förändras avgiftsfritt senast tre vardagar före tillställningen. Om bokningen avbokas 1-2 dygn före tillställningen debiteras 50 % av fotograferingspriset. Av en bokning som avbokas under fotograferingsdagen debiteras fotograferingspriset i sin helhet.

Större fotograferingar eller inspelningar (3-10 timmar)

Större fotograferingar, t.ex. reklamfotograferingar eller filminspelningar.

 • Fotograferingspris: Två första timmar 200€/h, varefter 310€/påbörjad timme (inkl. moms 24 %). 
 • Inträdesbiljetterna är inkluderade i priset.
 • Längd: 3-10 timmar
 • Till fotograferingspriset hör ett gratis besök till Naturhistoriska museet. Under besöket presenterar Luomus kontaktperson fotograferingslokalen.
 • Priset inkluderar en övervakare under fotograferingstillfället.
 • Max. 10 timmars bokningar är möjliga på måndagar, max. 5 timmars bokningar efter att museet stängt på ti.-lö (inte sö.).

Vi ber er bekanta er med användningsvillkor för lokaler innan ni bekräftar er bokning.

Bokning: Fotograferingstiden bör bokas senast fyra veckor före tillställningen. Bokningen kan bekräftas genom att skicka oss fakturauppgifterna (postadress eller fakturauppgifter för elektronisk faktura). Kontakt i första hand per e-post: tilat@luomus.fi. Du kan också kontakta oss per telefon tel. 02 941 28899. Under veckorna 8 (sportlov), 26-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-1 (jul och ny år) har vi ingen telefonjour.

Avboknings- och förändringsvillkor: Fotograferingsbokningen kan avbokas eller förändras avgiftsfritt senast två veckor före tillställningen. Om bokningen avbokas 7-13 dygn före tillställningen debiteras 50 % av fotograferingspriset. Av en bokning som avbokas under fotograferingsdagen debiteras fotograferingspriset i sin helhet.


Lokalbokning

Naturhistoriska museet befinner sig i hjärtat av Helsingfors. Museet bjuder på naturupplevelser året runt för besökare i alla åldrar. Museet hyr ut enastående lokaler för olika tillställningar, t.ex. kund- och personaltillställningar, promotioner, företagstillställningar och märkesdagar. Ruokalähettiläs Oy, som har ansvar om museets café och museibutik, hyr ut museets lokaler och erbjuder cateringservice för tillställningar.

I Naturhistoriska museet är möjligt att ordna privata tillställningar utanför museets öppethållningstider. Museets utrymmen passar för såväl privata familjefester som företagstillställningar med omkring 100–300 personer. I museet har även större tillställningar ägt rum. Tillställningar med större deltagarantal förhandlar vi alltid från fall till fall.

Under tillställningar och förberedelser bör museets avvikande lokaler och verksamhet beaktas. En titt på utställningarna hör ofta till programmet under en tillställning.  Man kan också boka guidetjänster för tillställningarna mot en avgift. Beroende på tillställningens natur kan buffet-serveringar placeras i museets entréhall eller i cafeterian. Cafésalen inrymmer ungefär 50 personer.

Inträdesbiljetterna är inkluderade i lokalhyran. Om tillställningen inte innehåller en lokalhyra utan enbart servering (t.ex. kaffeservering) måste inträdesbiljetterna köpas skilt för dem som besöker utställningarna. 

Lokalhyra och andra avgifter

Pris

Lokalhyra (inkl. entréhall, café, trappan, Benen berättar -utställning, och en valfri utställning) 420 €/h två första timmarna, varefter 380 €/ påbörjad timme
Lokalhyra hela museet 560 €/h för varje timme, hyrs ut för minst 4 timmar.
Extra övervakare 75 €/h/övervakare
Guidning/guide på plats 110 €/h
Ordningsvakt 220€/fem timmar, varefter 50 €/påbörjad timme

Alla priser inkluderar moms. 24 % med undantag av guidning/guide vars moms är 0 %. Inträdesbiljetterna är inkluderade i lokalhyran. För universitetets och vetenskapliga samfundens tillställningar gäller avtalspris.

Bokning och kontaktuppgifter

För förfrågningar och bokning av Naturhistoriska museets lokaler tag kontakt med Ruokalähettiläs Oy per e-post myynti@ruokalahettilas.fi. Förfrågningar per telefon: (09) 867 8860. Bokningen bör göras senast 4 veckor före tillställningen.

I meddelandet bes följande uppgifter nämnas:

 • datum och klockslag för det planerade evenemanget
 • en uppskattning av deltagarantalet
 • vilken lokal är ni intresserade av
 • en eventuell önskan om guidning
 • evenemangets natur (t.ex. möte, företagsträff, märkesdag)
 • bokarens kontaktuppgifter

Vi ber er bekanta er med användningsvillkor för lokaler innan ni bekräftar er bokning.

Avboknings- och förändringsvillkor: Bokningen kan avbokas eller förändras avgiftsfritt senast två veckor före tillställningen. Om bokningen avbokas 7-13 dygn före tillställningen debiteras 50 % av lokalhyran. Av en bokning som avbokas under bokningsdagen debiteras lokalhyran i sin helhet.

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
10.8.2022