LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Klassificering och evolution

Systematik och taxonomi, eller undersökningen av släktskap inom och mellan organismgrupper samt namngivningen av arter innehar en central roll i Luomus forskning. Inom djurriket har insektsforskningen de starkaste traditionerna. De som forskar i fröväxter och mossor deltar i det internationella arbete som går ut på att kartlägga arterna i de tropiska områdena. Svampforskarna har gett ut en omfattande handbok om inhemska lavar.

 

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
15.2.2014