LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Kajsaniemi botaniska trädgård

Fotografering

I Kajsaniemi botaniska trädgård och dess växthus kan man för priset av inträdesbiljetter ta bilder med en handkamera/mobiltelefon för eget bruk. Ifall bilderna publiceras på t.ex. Facebook eller Instagram bes fotograferingsstället nämnas. Småskalig fotografering (t.ex. porträtt-, reklam- och bröllopsfotograferingar) och större fotograferingar är avgiftsbelagda och de kan förverkligas endast utanför öppethållningstider. 

Fotograferingar som anknyter sig till naturvetenskaper, Helsingfors universitet eller Luomus kan, beroende av omständigheterna, förverkligas avgiftsfritt under öppethållningstiderna. Meddela dock alltid Luomus (tilat@luomus.fi) om din ankomst på förhand.

Det är tillåtet och avgiftsfritt att fotografera småskaligt (fotograf + 1–4 personer) utomhus i Kajsaniemi botaniska trädgård. Man behöver inte boka fotograferingstid på förhand. Tag i beaktande andra besökare i trädgården och eventuella trädgårdsarbeten. Man kan fritt röra sig på grusgångar och gräsmattor, men planteringarna får inte skadas. 

Småskalig fotografering

Småskalig fotografering, t.ex. porträtt-, bröllops-, blogg- eller reklamfotografering.

 • Fotograferingspris: 200€/h (inkl. moms 24 %). 
 • Inträdesbiljetterna är inkluderade i priset.
 • Längd: max. 2 timmar
 • Till fotograferingspriset hör ett gratis besök till växthusen på egen hand före fotograferingstillfället. Besökstiden bokas på förhand via Luomus kontaktperson (tilat@luomus.fi).
 • Priset inkluderar också en övervakare under fotograferingstillfället.
 • Småskalig fotografering kan bokas ti.-lö. (inte sö.) före växthusen öppnas eller efter stängningstid.

Vi ber er bekanta er med användningsvillkor för lokaler innan ni bekräftar er bokning.

Bokning: Fotograferingstiden bör bokas senast två veckor före tillställningen. Bokningen kan bekräftas genom att skicka oss fakturauppgifterna (postadress eller fakturauppgifter för elektronisk faktura). Kontakt i första hand per e-post: tilat@luomus.fi. Du kan också kontakta oss per telefon tel. 02 941 28899. Under veckorna 8 (sportlov), 26–31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52–1 (jul och ny år) har vi ingen telefonjour.

Avboknings- och förändringsvillkor: Fotograferingsbokningen kan avbokas eller förändras avgiftsfritt senast tre vardagar före tillställningen. Om bokningen avbokas 1–2 dygn före tillställningen debiteras 50 % av fotograferingspriset. Av en bokning som avbokas under fotograferingsdagen debiteras fotograferingspriset i sin helhet.

Större fotograferingar eller inspelningar (minst 3 timmar)

Större fotograferingar, t.ex. reklamfotograferingar eller filminspelningar.

 • Fotograferingspris: Två första timmar 200€/h, varefter 310€/påbörjad timme (inkl. moms 24 %). 
 • Inträdesbiljetterna är inkluderade i priset.
 • Längd: minst 3 timmar
 • Till fotograferingspriset hör ett gratis besök till växthusen. Under besöket presenterar Luomus kontaktperson fotograferingslokalen.
 • Priset inkluderar en övervakare under fotograferingstillfället.
 • Fotograferingen/inspelningen kan förverkligas efter växthusens stängningstid på ti.-lö. (inte sö.).

Vi ber er bekanta er med användningsvillkor för lokaler innan ni bekräftar er bokning.

Bokning: Fotograferingstiden bör bokas senast fyra veckor före tillställningen. Bokningen kan bekräftas genom att skicka oss fakturauppgifterna (postadress eller fakturauppgifter för elektronisk faktura). Kontakt i första hand per e-post: tilat@luomus.fi. Du kan också kontakta oss per telefon tel. 02 941 28899. Under veckorna 8 (sportlov), 26–31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52–1 (jul och ny år) har vi ingen telefonjour.

Avboknings- och förändringsvillkor: Fotograferingsbokningen kan avbokas eller förändras avgiftsfritt senast två veckor före tillställningen. Om bokningen avbokas 7–13 dygn före tillställningen debiteras 50 % av fotograferingspriset. Av en bokning som avbokas under fotograferingsdagen debiteras fotograferingspriset i sin helhet.

Lokalbokning

Växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård lämpar sig utmärkt för bl.a. exotiska cocktailfester och de erbjuder en unik miljö för vigselceremonier. Lokalbokningen omfattar endast växthusen, delar av utomhusträdgården kan inte hyras.

Palmsalen är störst av växthusen och den inrymmer omkring 70 personer. Palmsalen hyrs ut tillsamman med vidstående savannrummet, regnskogsrummet, saintpauliarummet och rummet för torra skogar. I både savann- och regnskogsrummet ryms 25 personer. För tillställningar på upp till 200 gäster kan alla 10 växthusen i Kajsaniemi hyras. Växthusen sammankopplas till varandra med mellandörrar. Växthusens smala korridorer innebär att tillställningar med sittmöjlighet inte kan arrangeras.

I savann- och regnskogsrummet kan man bjuda på småskalig servering i samband med tillställningar. Trädgårdens café, Café Viola (0503059500, tarjoilu@cafeviola.fi), erbjuder cateringservice för tillställningar i växthusen. Man kan också boka guidetjänster för tillställningar.

Växthusen bokas endast utanför öppethållningstider ti.-lö. (inte sö. eller må.). Högst två timmars tillställningar är möjliga före växthusens öppningstid eller efter stängningstid, 3–5 timmars tillställningar endast efter stängningstid. Växthusen hyrs i begränsad omfattning i juni-augusti.

Lokalhyra och andra avgifter

Pris

Lokalhyra (palmsalen, savannrummet, regnskogsrummet, rummet för torra skogar, saintpauliarummet, entréutrymmen) 350 €/h för två första timmarna, varefter 310 €/påbörjad timme
Lokalhyra för alla växthusen och entréutrymmen) 450 €/h för varje timme, hyrs ut för minst 4 timmar
Extra övervakare 75 €/h/övervakare
Guidning/guide på plats 110 €/h
Ordningsvakt 220 €/fem timmar, varefter 50 €/påbörjad timme

Alla priser inkluderar moms. 24 % med undantag av guidning/guide vars moms är 0 %. Inträdesbiljetterna är inkluderade i lokalhyran. För Helsingfors universitets och vetenskapliga samfundens tillställningar gäller avtalspris.

Bokning och kontaktuppgifter

För förfrågningar och bokning av lokaler tag kontakt per e-post: tilat@luomus.fi. Bokningen måste göra senast 4 veckor före tillställningen. Bokningen kan bekräftas genom att skicka oss fakturauppgifterna (postadress eller fakturauppgifter för elektronisk faktura). 

I meddelandet bes följande uppgifter nämnas: 

 • datum och klockslag för det planerade evenemanget 
 • en uppskattning av deltagarantalet 
 • en eventuell önskan om guidning 
 • evenemangets natur (t.ex. vigselceremoni eller företagsträff) 
 • dina kontaktuppgifter 

Vi ber er bekanta er med användningsvillkor för lokaler innan ni bekräftar er bokning.

Du kan också kontakta oss per telefon tel. 02 941 28899. Under veckorna 8 (sportlov), 26–31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52–1 (jul och ny år) har vi ingen telefonjour.

Avboknings- och förändringsvillkor: Fotograferingsbokningen kan avbokas eller förändras avgiftsfritt senast två veckor före tillställningen. Om bokningen avbokas 7–13 dygn före tillställningen debiteras 50 % av fotograferingspriset. Av en bokning som avbokas under fotograferingsdagen debiteras fotograferingspriset i sin helhet.

Palmusali. Kuva: Hanna Hyvönen / Luomus
Palmsalen (max. 70 personer).
Savannihuone. Kuva: Hanna Hyvönen / Luomus
Savannrummet invid Palmsalen (25 personer).
Sademetsähuone. Kuva: Hanna Hyvönen / Luomus
Regnskogsrummet invid Palmsalen (25 personer).
Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
10.8.2022