LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Gumtäkt botaniska trädgård

Fotografering

Gumtäkt botaniska trädgård är öppen för publiken under sommarsäsongen. Det är tillåtet och avgiftsfritt att fotografera småskaligt (fotograf + 1–4 personer) i Gumtäkt botaniska trädgård. Man behöver inte boka fotograferingstid på förhand. Tag i beaktande andra besökare i trädgården och eventuella trädgårdsarbeten. Man kan fritt röra sig på grusgångar och gräsmattor, men planteringarna får inte skadas. 

Ifråga om större fotograferingar ber vi att vara i kontakt på förhand med Luomus kontaktperson per e-post tilat@luomus.fi


Lokalbokning

På gården i samband med cafébyggnaden kan man på sommaren ordna privata tillställningar såsom familjefester och organisationsmöten. I cafébyggnaden finns också ett möterum som inrymmer högst 30 personer.

För förfrågningar och bokning av Gumtäkt botaniska trädgård eller mötesrum vänligen kontakta sommarcafét. MÄRK: inför sommaren 2023 kommer cafét att byta ego, närmare information om cafévarksamheten och uthyrnngsverksamheten kommer under våren 2023.

 

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
27.12.2022