LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Gumtäkt botaniska trädgård

Fotografering

Gumtäkt botaniska trädgård är öppen för publiken under sommarsäsongen. Det är tillåtet och avgiftsfritt att fotografera småskaligt (fotograf + 1–4 personer) i Gumtäkt botaniska trädgård. Man behöver inte boka fotograferingstid på förhand. Tag i beaktande andra besökare i trädgården och eventuella trädgårdsarbeten. Man kan fritt röra sig på grusgångar och gräsmattor, men planteringarna får inte skadas. 

I fråga om större produktioner som har att göra med Luomus verksamhet eller Helsingfors universitsts forskning ber vi att vara i kontakt på förhand med Luomus kontaktperson per e-post tilat@luomus.fi


Lokalbokning

Under sommaren 2023 är det inte möjligt att anordna privata evenemang i trädgården. Luomus har inte heller lokater för uthyrning i samband med trädgården.

 

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
7.5.2023