LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Guidningar


Naturhistoriska museet


Kajsaniemi botaniska trädgård


Gumtäkt botaniska trädgård

 

Hösten 2023

Finsk- och engelskspråkiga guidningar kan nu bokas för hösten 2023 via våra bokningssidor. Svenskspråkiga guidningar kan endast bokas genom att skicka e-post till opastukset@luomus.fi.

Se också våra händelsesidor.


Bokning och kontaktuppgifter

 • Per e-post: opastukset@luomus.fi
 • Per tel. 02941 28855 må. kl. 13–15. Under veckorna 8 (sportlov), 25-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-2 (jul och ny år) har vi ingen telefonjour.

Ifall du har speciella önskemål beträffande besökets innehåll, berätta om det när du bokar guidningen. Berätta också på förhand om din grupp eller medlemmar i din grupp har specialbehov i fråga om rörelse, observation eller inlärning.


Priser

De listade priserna är för en guide / en grupp med max 25 personer.

Läroanstalter

Daghem, låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor.

 • Vardagar 90 € (inkluderar inträdesavgifter)
 • Lördagar och söndagar 120 € (Inkluderar inträdesavgifter)

Priset inkluderar en guidad tur (55 min.) och inträdesbiljetterna. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

Övriga grupper

 • Vardagar 90 € + gruppinträdesavgifter.  
 • Gruppinträdesavgifterna för Naturhistoriska museet är 15 € / vuxen, 4 € / 3-17-åring, för Kajsaniemi växthusguidningar 10 € / vuxen, 4 € / 3-17-åring och för trädgårdsguidningar i Gumtäkt 6 € / vuxen och 4 € / 3-17-åring. Under 3-åringar har gratis inträde.
 • Lördagar och söndagar 120 € gruppinträdesavgifter (se ovan).

Priset inkluderar en guidad tur (55 min.). Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.


Naturhistoriska museet

 

Dinosauriernas värld (55 min.)

På en tur med små forskningsresande bekantar vi oss med både små och jättelika dinosauriernas liv genom att leka och observera. Guidningen är förlagd till utställningen Livets historia.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Daghem/förskolor: 90€ (lö. 120€), inkl. inträdesavgift
 • Andra grupper: 90€ (lö. 120€) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

 

Ett år i den finländska naturen (55 min.)

Under guidningen vandrar vi genom Finland och våra fyra årstider från lundarna i söder till fjällen i norr. Samtidigt bekantar vi oss med en mängd djur- och växtarter, och får höra om deras unika överlevnadshistorier i varierande förhållanden. Guidningen är förlagd till utställningen Finlands natur.

 • Skolor/daghem: 90€ (lö. 120€) inkl. inträdesavgift
 • Andra grupper: 90€ (lö. 120€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

 

Länge leve livet! (55 min.)

Under guidningen färdas vi genom livets historia och granskar evolutionen som en kraft som formar levande organismer. Guidningen är förlagd till utställningen Livets historia.

 • Skolor: 90€ (inkl. inträdesavgift)
 • Andra grupper: 90€+ guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

Förändring i luften (55 min.)

Guidningen dyker in i människans historia och för dig på en tidsresa från förra istiden till nutid. Under guidningen får du höra om forskning kring miljöförändringar och om hållbara lösningar för de utmaningar vi möts av idag.

 • Skolor: 90€ (inkl. inträdesavgift)
 • Andra grupper: 90€+ guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: unga och vuxna (5-klass och uppåt)
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

Museets bästa bitar (55 min.)

Museets bästa bitar är museets allmänna guidning. Under guidningen går vi igenom de färgrika skedena i museibyggnadens historia och bekantar oss med utställningarnas ”höjdpunkter”.

 • Skolor/daghem: 90€ (lö. 120€), inkl. inträdesavgift)
 • Andra grupper: 90€ (lö. 120€) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

 

Forskare för en timme! (55 min.)

”Forskare för en timme” är en interaktiv guidning för förskolegrupper och skolelever på första och andra klass. Under guidningen får barnen lösa forsknings- och observationsuppgifter om naturforskarnas arbete, vilket uppmuntrar dem att på egen hand utforska naturen och sin omgivning. Alltid finns det inte ett rätt svar… På guidningen får barnen bl.a. klassificera ryggradslösa djur i grupper och försöka identifiera fåglar utgående från fjädrar som de lämnat efter sig. Guidningen sker i olika utställningarna på museet.

 • Målgrupp: förskolegrupper och skolelever på 1 och 2 klass
 • Förskolor/skolor: 90€ (lö. 120€), inkl. inträdesavgift
 • Andra grupper: 90€ (lö. 120€) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

Världens natur (55 min.)

Utställningen Världens natur för dig genom fem klimatzoner från arktiska Grönland till tropiska Borneo. Under guidningen presenteras olika miljöer och deras säregna flora och fauna. Vi möter bl.a. savanndjur under olika tider på dygnet. Guidningens tyngdpunkt ligger på djurens anpassning till olika miljöförhållanden. 

 • Skolor/daghem: 90€, inkl. inträdesavgift
 • Andra grupper: 90€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

De fyra årstiderna (55 min.)

Hur smakar sommaren? Då simmar bävrarna i sjön och man kan inte undgå att höra myggornas ihärdiga surr. På sommaren hittar djuren lätt mat, men på hösten är situationen annan. Snart knastrar snön under tassarna och det är dags för skogsharen att byta till vinterpäls. Björnen kryper in i sitt ide och alla väntar på vårens ankomst. Under guidningen bekantar vi oss med våra fyra årstider och vad som sker i naturen under året. Turen avslutas i en verkstad, där barnen får trycka djurspår.

 • Målgrupp: daghem och förskolor (3-6 år)
 • Daghem/förskolor: 90€, inkl. inträdesavgift
 • Andra grupper: 90€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max. 25 personer.

Kajsaniemi botaniska trädgård

Guidning i växthusen i Kajsaniemi (55 min.)

Under guidningen bekantar vi oss med bl.a. regnskogens och öknens mångsidiga växtlighet. Guidningen innefattar berättelser och information om kakaoträdet, bananen samt övriga bekanta nyttoväxter. Köttätande växter är ett spännande exempel på växternas anpassning till olika förhållanden.

 • Pris, skolor/daghem: 90€ (lö. 120€), inkl. inträdesavgifter
 • Pris, andra grupper: 90€ (lö. 120€) + inträdesavgift 10 € / vuxen, 4 € / 3-17-åring, 8 € / studerande
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Gumtäkt botaniska trädgård

Trädgården är öppen från maj till september.

Guidningen i trädgården i Gumtäkt (55 min.)

Guidningen kan för tillfället inte bokas.

I Gumtäkt kan du göra en resa jorden runt: i den geografiska trädgården finns växter från Europa, Klippiga bergen i Nordamerika och exotiska Fjärran Östern. I kulturväxtträdgården växer prydnadsväxter som varit populära i herrgårdar på 1800-talet, läkemedelsväxter ordnade efter vilka krämpor de använts för och en härlig samling olika ätliga växter.

Under guidningen får du en bra helhetsbild av de olika avdelningarna i den 6 ha stora trädgården. Sammanlagt går vi ca 1 km ute så klä dig enligt vädret.

 • Pris, skolor/daghem: 90€ (120€ lö-sö), inkl. inträdesavgifter
 • Pris, andra grupper: 90€ (120€ lö-sö) + inträdesavgift 7 € / vuxen, 4 € / 3-17-åring, 6 € / studerande
 • Vi rekommenderar grupper på maximalt 30 personer.

 

 

Ansvarig person: 
Laura Sandholm & Hanna Hyvönen
22.6.2023