LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Global Plants Initiative (GPI) – Digitalisering av typexemplar

Botaniska museet tillsammans med över tre hundra institutioner runt om i världen deltar i projektet som
syftar till att avbilda en digital databas över alla existerande typprover. Digitala bilder och annat relevant material presenteras på internet via JSTOR Global Plants. Mera information på finska eller på engelska.

Ansvarig person: 
Saara Velmala
19.2.2014