LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Botaniska enheten

Kontaktuppgifter

 • Vanilja, kuva Pinja NäkkiBesöksadress:
  • Botaniska museet & Kajsaniemi botaniska trädgården: Unionsgatan 44, 00170 Helsingfors
  • Gumtäkt botaniska trädgården:
   Jyränkövägen 2, 00560 Helsingfors
 • Postadress:
  • Botaniska museet, PB 7,
   00014 Helsingfors universitet
 • Enhetsdirektör: Marko Hyvärinen
 • Personal (universitetets telefonkatalog)
 • E-post: förstnamn.efternamn@helsinki.fi

Kontor
Björn, Paula avdelningssekreterare
Mainas, Anne avdelningssekreterare   

Referensbiblioteket
Öppet mån-fre kl. 10.00-14.00. Kan besökas endast enligt överenskommelse. Kontakta museipersonalen per epost (kasvimuseo@helsinki.fi). Lägg märke till, att Helsingfors universitets bibliotekets databaser kanske inte motsvarar våra nuvarande samlingar.
    
Laboratorio
Harju, Pirkko laboratoriemästare
Timonen, Tuuli laboratoriechef
    
Luonnon Tutkija
Mänttäri, Juhani chefredaktör

Team

Växtatlasteamet

Teamledare
Kurtto, Arto intendent (Tuhat)
    
Lampinen, Raino intendent (Tuhat)
Lommi, Sampsa museimästare (Tuhat)
Sennikov, Alexander intendent (Tuhat)

Växtteamet

Teamledare
Väre, Henry förste intendent (Tuhat)
    
Alanko, Pentti forskare
Alanko, Teija doktorand (Tuhat)
Bozorg Chenani, Sanaz doktorand (Tuhat)
Fitzgerald, Heli projektkoordinator (Tuhat)
Gabrych, Malgorzata doktorand (Tuhat)
Haeggström, Carl-Adam professor emeritus (Tuhat)
Havas-Matilainen, Paula avdelningssekreterare    (Tuhat)
Heino, Juhani museimästare
Hällfors, Maria doktorand (Tuhat)
Junikka, Leo M.K. intendent (Tuhat)
Koistinen, Marja museimästare (Tuhat)
Lehvävirta, Susanna universitetsforskare (Tuhat)
Mesimäki, Marja koordinator (Tuhat)
Miranto, Mari museimästare (Tuhat)
Piirainen, Mikko intendent (Tuhat)
Piirainen, Pirkko museimästare
Poczai, Péter intendent (Tuhat)
Rajala, Päivi preparator
Rantiala, Pertti
Salo, Vanamo forskare (Tuhat)
Sennikov, Alexander intendent (Tuhat)
Taponen, Ari museimästare (Tuhat)
Uotila, Pertti professor emeritus (Tuhat)
Vaara, Elina doktorand (Tuhat)
Veuro, Sini projektforskare

Bryologiska teamet

Det bryologiska teamet har ansvaret för botaniska museets sporväxtsamlingar, som består av ca. 700 000 moss- och algexemplar. Mer än hälften av dessa är samlade utanför Finland. En stor del av samlingarna är internationellt ytterst värdefulla och aktivt studerade. Vårt team specialiserar sig på mossornas fylogeni, evolution, taxonomi, floristik och växtgeografi. De viktigaste studieområdena är Sydamerika och Sydostasien. Vårt team deltar också i uppföljningen av hotade mossarter i Finland.

Lån och byten: Xiaolan He

He, Xiaolan intendent (Tuhat)
Koponen, Timo professor emeritus (Tuhat)
Laaka-Lindberg, Sanna projektkoordinator (Tuhat)
Ryömä, Riitta projektforskare (Tuhat)
Sun, Yu doktorand (Tuhat)
Velmala, Saara samlingskoordinator (Tuhat)

Mykologiska teamet

Mykologiska teamet ansvarar för svampsamlingar på inemot en miljon prover. Samlingarna är de förnämsta i Finland såväl vetenskapligt sett som till antalet. Skilt från de övriga uppbevaras E. Acharius och W. Nylanders ovärderliga lavsamlingar. Utöver den livliga forsknings- och låneverksamheten baserad på samlingarna digiterar teamet också aktivt prover. Inom mykologiska teamet forskar man både i basidiesvampar (huvudsakligen tickor och närbesläktade) och säcksvampar (huvudsakligen lavar). Forskningsprojekten är koncentrerade till molekylfylogeni, taxonomi och ekologi. Viktiga delar av teamets verksamhet är också att uppskatta hotgraden för svampar och att utge olika guideböcker.

Lån och byten: Soili Stenroos (svampar), Leena Myllys (lavar).

Teamledare
Stenroos, Soili professor, förste intendent (Tuhat)

Ahti, Teuvo professor emeritus (Tuhat)
Bonsdorff-Salminen von, Tea naturskyddsplanerare (Tuhat)
Korhonen, Mauri forskare (Tuhat)
Laine, Sanna museimästare (Tuhat)
Launis, Annina doktorand (Tuhat)
Miettinen, Otto intendent (svampar) (Tuhat)
Myllys, Leena intendent (lavar) (Tuhat)
Niemelä, Tuomo forskare (Tuhat)
Salo, Pertti museimästare (svampar) (Tuhat)
Salo, Vanamo projektkoordinator (Tuhat)
Spirin, Viacheslav forskare
Timonen, Tuuli forskare (Tuhat)
Velmala, Saara museimästare (lavar) (Tuhat)
Vitikainen, Orvo forskare (Tuhat)

Trädgårdsteamet

Teamledare
Pehkonen, Pertti överträdgårdsmästare

Anttila, Aino trädgårdsmästare
Fitzgerald, Heli trädgårdsmästare (ledig) (Tuhat)
Fredriksson, Christina trädgårdsmästare
Gadir, Hassan trädgårdsarbetare
Havas-Matilainen, Paula avdelningssekreterare (Tuhat)
Kangro, Toomas trädgårdsarbetare
Kivinen, Rauni trädgårdsmästare
Koponen, Martti trädgårdstekniker
Malin, Yaiza trädgårdsmästare
Miranto, Mari museimästare
Pakkanen, Outi trädgårdsmästare
Pulkkinen, Merja trädgårdsmästare
Rautala, Katriina trädgårdsmästare (studieledighet)
Sinkkonen, Seppo trädgårdsmästare
Tiiri, Marita trädgårdsmästare
Vaniala, Anneli trädgårdsmästare

Stödteam

Teamledare
Hyvärinen, Marko enhetsdirektör (Tuhat)
 

Björn, Paula avdelningssekreterare
Helynranta, Leena redaktör (Tuhat)
Laaka-Lindberg, Sanna projektkoordinator (Tuhat)
Mainas, Anne avdelningssekreterare
Sihvonen, Harri vaktmästare
 

Ansvarig person: 
Marko Hyvärinen
18.6.2020