LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Paula Kankaanpää blir ny direktör för Naturhistoriska centralmuseet

7.3.2023

Helsingfors universitets rektor har utnämnt FD Paula Kankaanpää till direktör för Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum Luomus.

Undersökning om att göra och rapportera naturobservationer

13.1.2023

Delta i enkäten senast den 15. mars 2023. Enkäten genomförs i samarbete med Naturhistoriska centralmuseet Luomus, BirdLife Finland, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Finlands viltcentral.

Välkommen till festen!

13.6.2023

Samlingarna vid Luomus zoologiska enhet flyttade till Norra Järnvägsgatan år 1923, och samtidigt bildades Naturhistoriska museet.

Upplevelserunda med 7 museer

7.11.2022

Upplevelserunda med 7 museer sprider sig till Helsingfors centrum på onsdagskvällen den 23 november. Under kvällen är det två konstföreställningar i Naturhistoriska museet. Läs mer om det kostnadsfria evenemanget.

Sjöfågeltaxeringen sommaren 2022 visar att många arters bestånd fortsatt att minska

18.8.2022

På basis av den nationella sjöfågeltaxeringen har sjöfågelbestånden minskat på lång sikt i både näringsfattiga och näringsrika vattendrag.

Hänförande undervattensmiljöer i Östersjön och passionerade havsforskare - Tvärminne zoologiska station firar 120 år av forskning

13.6.2022

Jubileumsutställningen ”Passion för Östersjön” pågår på Naturhistoriska museet i Helsingfors under tiden 17.5-30.10.2022.

Vieraslajit.fi, den viktigaste informationskanalen om främmande arter, har förnyats

22.1.2021

Allmänheten kan nu hitta information om främmande arter lätt och behändigt på den omarbetade webbplatsen Vieraslajit.fi. Administratör för webbplatsen är artinformationscentralen Suomen Lajitietokeskus och webbleverantör är Naturresursinstitutet.

Främ­ling­ar i nat­ten – en ny dägg­djursart kan ha upp­täckts i Af­ri­kas bergs­sko­gar

22.12.2020

En forskningsgrupp från Helsingfors universitet upptäckte i Taitabergen i Kenya en trädhyrax, som möjligen tillhör en för vetenskapen tidigare okänd art

ANTARKTIKA - guidningar om vardagen på forskningsstationen Aboa

1.10.2020

Under guidningen får du höra om hur det är att bedriva världsklassig forskning i extrema förhållanden och om hur vardagen ser ut på den finska forskningsstationen Aboa på Antarktis. Välkommen till Naturhistoriska museet frisk och sympromfri!

Mångsidi­ga nä­rings­gre­nar hjälp­te den ihär­di­ga be­folk­ning­en i Le­vän­luh­ta att kla­ra en kli­mat­ka­ta­strof

24.4.2020

En mångvetenskaplig forskningsgrupp ledd av Helsingfors universitet har daterat benen av tiotals Levänluhtabor som levde under järnåldern och har undersökt isotopförhållandena för kol och kväve i benen.

Pages