LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Låg ungproduktion hos vildänder

14.8.2019

De fyra viktigaste jaktbara andarterna i Finland hade låg ungproduktion sommaren 2019. Detta framgår av sjöfågelinventeringen på insjöarna. De häckande populationerna var i stort sett oförändrade jämfört med ifjol.

Ekologiska djurgårdar gagnar fåglar som häckar i jordbruksmiljö

16.5.2019

Med hjälp av sina jordbruksstöd strävar Europeiska unionen efter att förbättra naturens mångfald i jordbruksmiljöer. En ny finländsk studie visar att den enda stödformen som får fågelbestånden att växa är stöd till ekologiska djurgårdar.

Information om hökbon ska trygga häckningen

10.5.2019

Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i  avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns.

Hjälp fladdermusforskare och bli insamlare för spillningsbanken

29.4.2019

En finländsk forskningsgrupp söker frivilliga för att samla in prover av fladdermusspillning i hela Norden. Undersökningen utreder klimatförändringens inverkan på fladdermössens reproduktion och diet. Anmäl dig före slutet av maj! 

Naturhistoriska centralmuseet lockade allt fler besökare 2018

26.4.2019

I fjol besökte allt som allt 266 000 naturvänner i olika åldrar Naturhistoriska centralmuseet Luomus besöksmål Naturhistoriska museet och de två botaniska trädgårdarna.

Snart dags för sjöfågelinventering – taxeringen ger viktig information om sjöfågelpopulationerna

23.4.2019

Det viktigaste målet med sjöfågelinventeringen är att följa upp förändringarna i de häckande populationerna och kartlägga ändernas fortplantningsresultat i olika slags vattenområden och på olika håll i Finland.  

Hur kan insekternas tillbakagång motverkas? Insektteamet vid Luomus svarar

5.4.2019

Nyheterna om att insekterna minskar i antal oroar många. Experter ger svar på vad vi kan göra för insekterna.

Webbtjänst för hotbedömning av arterna i Finland publicerad

8.3.2019

En hotbedömning av arterna i Finland har gjorts för femte gången. De rödlistade arterna i Finland har sammanställts i boken Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja, som innehåller en bedömning av 22 500 arter som är hotade.

Den älds­ta kungs­ör­nen i Eu­ro­pa är fin­ländsk

25.2.2019

Den 34 år gamla kungsörnshonan som observerades i Finland i slutet av januari är född här och är troligen även den äldsta kungsörnen i Europa. I Finland ringmärks cirka hundra kungsörnsungar årligen. 

Klimatförändringarna påverkar flyttfåglarnas tidsschema i Europa och Nordamerika

20.2.2019

En färsk undersökning visar att flyttfåglarna anländer allt tidigare på våren till både Europa och Kanada. Det här är en direkt följd av klimatets uppvärmning.

Pages