LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Barnens Luomus

Välkommen till Natuhistoriska centralmuseets och Luonto-Liittos gemensamma barnsidor! Här hittar du olika uppgifter, bildsamlingar och information om växter, djur och naturfenomen.

Kuva: Emilia Kurila

Bildsamlingar

Känner du igen fiskmåsen och gråtruten? Vad är allmännaste trädarten i Finland? Visste du att det finns valar i Östersjön? Bekanta dig med bildsamlingarna och lär dig mer om vår fantastiska natur!

Bilderna är av illustratör Laila Nevakivi och de har ursprungligen publicerats i Sieppo-tidningen.

Uppgifter

Prova på olika sök- och identifieringsuppgifter, labyrinter, pyssel- och snickeriuppgifter. Uppgifterna är på finska och i pdf-format och kan skrivas ut.

Flera av uppgifterna har publicerats i Sieppo-tidningen och de har gjorts av Anna Kytömäki.

Ansvarig person: 
Markku Liinamaa / Hanna Hyvönen (översättning)
8.9.2020