LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Användningsvillkor för lokaler

Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) hyr ut lokaler i Naturhistoriska museet (museum) och Kajsaniemi botaniska trädgård (trädgård) med vissa villkor och enligt överenskommelse samt arrangerar övervakare för tillställningar. Luomus förbehåller rätten för ändringar och använder sina lokaler i enligheten med sin verksamhet.

Hyrestagaren (kunden) måste ta i beaktande museets och trädgårdens huvudsakliga verksamhet och säkerhetsfrågor, såsom att korridorer och nödutgångar inte får blockeras med möblemang eller prydnader. Luomus erbjuder inte planering eller arrangemang för tillställningar (jfr fest- eller evenemangsservice). Kunden ansvarar för all arrangemang i samband med tillställningen, såsom dekoration, specialteknik, servering, extra möblemang, uppställning, nedtagning, transport, hjälppersonal osv. Tillställningarna bör i regel avslutas senast kl. 22 så att övervakarna på Luomus kan stänga lokalerna (släcka lampor, låsa dörrar mm.).

Detaljer förknippade med användning av lokaler och organisering av tillställningar skall diskuteras med lokalansvariga personen på Luomus. Kunden svarar för tillställningens organisering och planering samt tar upp sina önskemål och behov (t.ex. scener och andra konstruktioner, monitorer, stora dekorationer, möblemang mm.) med lokalansvariga personen. Luomus kan tyvärr inte erbjuda lagringsutrymmen i sina lokaler.

Ballonger får inte tas inomhus i museet eller i växthusen. Dessutom är det förbjudet att röka, tända ljus och använda öppen eld eller rökmaskin inomhus. Mat och dryck får inte medtas till museet utan överenskommelse. Upphängning eller fästande av saker måste genomföras så att de inte skadar konstruktioner och ytmaterial i Luomus lokaler.

Ifall Luomus lokaler, samlingar, föremål eller personal skadas under tillställningen eller dess förberedelser, bestämmer ledningen på Luomus om möjliga skadeersättningar och -åtgärder. Luomus ansvarar inte för personer som inte hör till museipersonalen såsom kundens personal, inbjudna gäster eller personal som organiserar tillställningen. Luomus ansvarar inte heller för föremål som inte ägs av museet eller trädgården och som används eller lagras för en tillställning.

Förutom detta är användningsvillkoren för trädgårdens lokaler (nedan) i kraft.

Anmärkningsvärt i trädgårdens lokaler

Växthusens äldsta delar är från år 1832. Palmsalen, regnskogsrummet och savannrummet är från år 1889. Växthusen restaurerades åren 1996–1998 och deras samling omfattar ca 1300 växtstammar från över 500 växtsläkten. Samlingen innehåller också många sällsynta och kritiskt hotade växtarter.

När växthusen används för tillställningar bör vissa specialdrag gällande växter och lokaler uppmärksammas. Det är viktigt att följa dessa regler för att trygga både kundens och växternas säkerhet.

Växter och växtförhållanden

 1. Växter får inte skadas.
 2. Växterna och deras namnskyltar (eller andra identifikationsmärken) får inte flyttas.
 3. Växter eller delar av dem får inte tas bort från växthusen.
 4. Levande växter (t.ex. krukväxter eller snittblommor) får inte tas in i växthusen på grund av sjukdomar och skadedjur.
 5. Lokalernas temperatur- och fuktighetsförhållanden kan inte ändras på grund av växternas specifika krav på förhållanden.
 6. Man får inte hälla drycker (såsom kaffe och alkohol), kemikalier (såsom målfärg eller tvättmedel) på golvet, i golvbrunnar eller i växternas mylla.
 7. Vattenbassängerna är avsedda endast för växter och iakttagelse.

Lokaler

 1. I växthusen är det tillåtet att gå enbart längs med korridorer.
 2. Växthuslokalerna är skyddade och det är förbjudet att göra permanenta förändringar i dem. För temporära och småskaliga förändringar måste man alltid få överträdgårdsmästarens godkännande.
 3. All uppsättning av eld i växthusen och kundutrymmen är förbjuden.
 4. Dörrarna mellan växthusen skall hållas stängda men olåsta.
 5. Palmsalens balkong och spiraltrappa får inte användas.
 6. I växthuslokalerna finns bandande kameraövervakning.
 7. Användning av levande ljus är förbjuden i alla träsgårdsutrymmen.

 

Ansvarig person: 
Laura Sandholm
19.2.2017