LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Ålands havsörnar 2021

Sommaren 2021 förseddes två havsörnsungar från Föglö med GPS-sändare som en del i Ålands landskapsregerings arbete med att förbättra kunskapsläget gällande samspelet mellan havsörn och ejder. Denna del av projektet syftar till att studera unga havsörnars rörelser innan de slår sig ned för att häcka. Sändarna registrerar en position per dygn och drivs av ett solcellsladdat batteri. Sändaren kan därför slockna under den mörka vintern men kommer sedan i gång när solen står högre igen. Kartan uppdateras en gång per vecka.

Åländska GPS-märkta havsörnar


Havsörnsindivider

 

F04H - följ på kartan

Denna unge, en hona, växte upp i ett bo på Föglö tillsammans med en yngre hane. Fågeln förseddes med GPS-sändare den 16.6.2021 och fick också en fotring med koden F04H. Den började röra sig i området runt boet i slutet av juni och flög första gången utanför boholmen den 20 juli. Den stannade i området runt boholmen till början av november men begav sig ut på en längre flygtur till Kökars södra skärgård den 7 november och fortsatte därifrån ett par dagar senare till Sverige, till södra delen av Stockholms län. Vid årsskiftet hade F04H förflyttat sig genom Södermanlands, Örebro och Östergötlands län. Havsörnen fortsatte sin färd söderut och besökte Öland och Blekinge men vände sedan och var tillbaka på Åland i början av april. Den uppehöll sig dock på Åland bara en liten tid och fortsatte sedan norrut. Den 21 april kolliderade den med en kraftledning i Pörtom och dog. Efterföljande undersökningar visade att kollisionen orsakade inre skador och att örnen vid tidpunkten för döden var i ganska dåligt näringstillstånd. Fågelinfluensa konstaterades inte och blyhalter i lever och njure var normala.

GPS-merikotka F04H


F07H - följ på kartan

Denna unge, en hane, växte upp i ett annat bo på Föglö tillsammans med ett yngre syskon. Fågeln förseddes med GPS-sändare den 16.6.2021 och fick också en fotring med koden F07H. Ungen lämnade boet i juli och gjorde första utflykten utanför boholmen den 1 augusti. Redan i slutet av augusti gjorde den några längre utflykter och den 5 september flög den på en rundtur till Kökar. Den 15 september återvände den till boholmen men fortsatte nästa dag till Eckerö och sedan vidare till Sverige. Fram till årsskiftet rörde den sig mest i området mellan Stockholms och Uppsala län. Även denna havsörn sökte sig tillbaka till Åland i början av april, faktiskt samma dag som den andra örnen. Även här fortsatte färden först österut nästan till Helsingfors och sedan norrut. Den uppehöll sig en tid i Österbotten men var tillbaka på Åland igen i början av juni och fortsatte sedan vidare västerut till Sverige, mot samma område som den övervintrade i.

GPS-merikotka F07H

Ansvarig person: 
Text: Robin Juslin och Petteri Lehikoinen. Web-management: Petteri Lehikoinen
1.7.2022