Nyheter

Hur situationen med coronaviruset påverkar verksamheten vid Naturhistoriska centralmuseet

I enlighet med Helsingfors universitets riktlinjer är Luomus besöksmål öppna fr.o.m. 1.6.2021. Beslutet gäller Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård. Utomhusträdgården i Kajsaniemi botaniska trädgård och Gumtäkt botaniska trädgård är öppna. Med dessa åtgärder vill Luomus för sin del bidra till att begränsa coronaviruspandemin (uppdaterad 11.6.2021).

Läs mera

Mera nyheter

Aktuellt

Elevuppgifter, Naturhistoriska museet

Forskningsresultat

Satellitpejling av rovfåglar

Satellitpeijling av bivråkar, havsörnar och fiskgjusar.

Finlands växter på kartan

 

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen.

A bug