Nyheter

ANTARKTIKA - guidningar om vardagen på forskningsstationen Aboa

Under guidningen får du höra om hur det är att bedriva världsklassig forskning i extrema förhållanden och om hur vardagen ser ut på den finska forskningsstationen Aboa på Antarktis. Svenskspråkiga guidningar ordnas tor. och fre. 15.-16.10. Finskspråkiga guidningar ordnas tis.-lör. 13.–17.10. och 20.–24.10. Guidningen ingår i inträdesbiljetten. Välkommen till Naturhistoriska museet frisk och sympromfri!

Läs mera

Mångsidi­ga nä­rings­gre­nar hjälp­te den ihär­di­ga be­folk­ning­en i Le­vän­luh­ta att kla­ra en kli­mat­ka­ta­strof

En mångvetenskaplig forskningsgrupp ledd av Helsingfors universitet har daterat benen av tiotals Levänluhtabor som levde under järnåldern och har undersökt isotopförhållandena för kol och kväve i benen. Utgående från dessa har man skapat en bild av mängden terrestial, marin och sötvatten föda samt av de olika näringsgrenarna under hela perioden som Levänluhta var i bruk.

Läs mera

Mera nyheter

Aktuellt

Elevuppgifter, Naturhistoriska museet

Forskningsresultat

Satellitpejling av rovfåglar

Satellitpeijling av bivråkar, havsörnar och fiskgjusar.

Finlands växter på kartan

 

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen.

A bug