LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Xiaolan He

Sammaltiimin intendentti

Tutkin maksasammalten taksonomiaa, systematiikkaa ja evoluutiohistoriaa, aloja, joilla on vahvat tutkimusperinteet Suomessa. Tällä hetkellä olen keskittynyt eteläisellä pallonpuoliskolla esiintyviin endeemisiin lajeihin, joiden tutkimiseen käytän perinteisten
morfologisten tuntomerkkien lisäksi molekyylimenetelmiä. Aiemmin
olen johtanut Suomen Akatemian rahoittamia tutkimusprojekteja
ja olen myös kiinnostunut ympäristönmuutoksen vaikutuksista
boreaalisiin ja arktisiin sammaliin.

Tutkimusaiheet

  • Schistochilaceae-heimon taksonomia, fylogenia
  • ja biogeografia (lue lisää englanniksi)
  • Maksasammalten fylogeneettinen endemismi sukutasolla
  • Puutteellisesti tunnetut ja uhanalaiset maksasammalet Suomessa
  • Maksasammalten ja sarvisammalten maailmanlaajuinen luettelo (Early Land Plants Today, ELPT)

Julkaisut ja aktiviteetit

Sivun vastuuhenkilö: 
Xiaolan He
27.2.2017