LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Uusi Luonnontila-verkkopalvelu: Luonnon monimuotoisuuden seuranta helposti saatavilla

28.11.2023
Helsingin yliopisto, Luomus

Punatulkkukoiras istuu oksalla talvella

Suomen ympäristökeskus julkaisi lokakuussa uuden Luonnontila-verkkopalvelun. Palvelussa Suomen luonnon monimuotoisuuden seurantatiedot on tiivistetty helposti ymmärrettäviksi indikaattoreiksi. Indikaattoreiden avulla voidaan arvioida ekosysteemien ja lajien vähenemisen tilaa ja edistymistä. Luonnontila-palvelu on suunnattu medialle, päättäjille, koulutussektorille sekä luonnon tilasta kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Luonnontilan indikaattorit ovat avainasemassa arvioitaessa ympäristöpolitiikkaa ja sen täytäntöönpanoa, mukaan lukien äskettäin sovitut tavoitteet Kunming-Montrealin konferenssissa biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on ollut avainroolissa uuden Luonnontila-palvelun kehittämisessä. Monet indikaattorit perustuvat Luomuksen koordinoimiin seurantoihin kuten talvilintulaskenta. Luomuksella on ollut keskeinen rooli myös Lajitietokeskukseen tallennetuista seuranta-aineistoista luotujen indikaattoreiden automatisoinnissa. Luomuksen ohjelmistokehittäjät ovat rakentaneet uusille Luonnontilan verkkosivuille palvelun, joka päivittää tunnusluvut heti, kun uutta seuranta-aineistoa tulee saataville Lajitietokeskukseen. Tämän ansiosta päättäjät ja yleisö voivat saada tietoa ympäristön tilan muutoksista paljon aiempaa nopeammin.

Talvilinnut-indikaattori kertoo talvilintujen kannanmuutoksista 1960-luvulta 2020-luvulle.

Lue lisää:

William Morris
tietotekniikka-asiantuntija
BIODIVERSITEETTI-INFORMATIIKAN YKSIKKÖ
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
william.morris@helsinki.fi

 

Avainsanat: 

TutkimusSeurannatTiedoteLajitieto