LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Korkea ja paksu tekopökkelö hyödyttää monia metsiemme lajeja

9.11.2023
Helsingin yliopisto, Luomus

Tekopökkelöillä tehdään elävästä puusta hetkessä lisää kuollutta puuta, jossa saman tien käynnistyy lahoamisprosessi, ja tällä tavoin pökkelöstä on vähitellen hyötyä lahopuulajistolle (Kuva: Heidi Björklund)

“Tee korkeita ja paksuja tekopökkelöitä etenkin kuusesta ja koivusta. Sijoittele tekopökkelöitä hakkuun keskelle ja reunaan. Tee tekopökkelöitä sekä harvennushakkuissa että päätehakkuissa. Näin tuet lahopuujatkumoa.”

Nämä ohjeet selviävät tuoreista tekopökkelöitä koskevasta videosta ja kirjallisesta oppaasta. Niissä kerrotaan, millaisia tekopökkelöitä kannattaa tehdä metsänkäsittelyssä. Oppaissa esitellään myös tekopökkelöitä käyttäviä lajeja. Tekopökkelöitä on tehty enenevässä määrin lahopuun lisäämiseksi talousmetsissä.

– Oppaat ovat tarpeen, sillä tutkimukseen perustuvaa ohjeistusta tekopökkelöiden tekemisestä ei ole Suomessa aiemmin julkaistu, kertoo TEKOPÖLY-projektin koordinaattori Heidi Björklund.

Oppaat perustuvat TEKOPÖLY-tutkimusprojektiin ja muihin tutkimuksiin. Projektissa tutkittiin, millaiset tekopökkelöt ovat hyödyllisimpiä lahopuuta käyttävän lajiston kannalta. Tutkittavia lajiryhmiä olivat linnut, sienet ja pistiäiset. Pistiäisistä monet toimivat metsäympäristöissä pölyttäjinä, kuten tutkimuksen yleisimmät pistiäislajit pohjansimamehiläinen ja horsmanverhoilijamehiläinen. Tekopökkelöiltä löydettiin lähinnä yleisiä lahopuuta hyödyntäviä lajeja, kuten kantokääpää ja purppuranahakkaa. Linnuista havaittiin merkkejä etenkin käpytikan käynneistä. Lahopuuta käyttävät lajit ylläpitävät ekosysteemipalveluita ja ovat siksi tärkeä osa metsien monimuotoisuutta.

TEKOPÖLY-projektiin osallistuivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group ja Bioname Oy. METSO-ohjelmaan kuuluvaa hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö sekä eri säätiöt.

Tekopökkelöt talousmetsissä ohjevideo

Heidi Björklund
Projektikoordinaattori
LUOMUS
heidi.bjorklund@helsinki.fi
p. 0294128838

Avainsanat: 

TiedoteEläintiede