LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tutkimusryhmät

Luomuksella on useita tutkimusryhmiä, joiden työn ja opetuksen painoalat ovat systematiikka ja eliömaantiede (mukaan lukien lajintuntemus), maapallon kehityksen geologia sekä biologisiin seuranta-aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuva tutkimus. Tässä muutamia esimerkkejä:

Luomuksen tutkimukseen voi perehtyä
tutkimuksen teemasivuilla:

Sivun vastuuhenkilö: 
Pedro Cardoso
23.7.2021