LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tutkimus

Luomuksen tehtävä on tutkia ja opettaa. Tutkimme luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön muutoksia sekä ihmisen ja muun luonnon vuorovaikutusta. Olemme geologisen perustiedon keskus ja teemme mahdolliseksi eliöiden kehityshistoriaan sekä isotooppimenetelmiin perustuvan tutkimuksen.

Luonnontieteelliset kokoelmat luovat perustan eliölajien tuntemukselle ja nimeämiselle eli systematiikalle ja taksonomialle. Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen tutkimuksen ytimessä ovat juuri nuo lajien kuvaamiseen liittyvät tieteenalat, jotka kietoutuvat tiiviisti evoluution ja luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen. Tutkimus profiloituu vahvasti perustutkimukseen, joka luo pohjan luonnossa tapahtuvien muutosten ymmärtämiselle, esimerkiksi siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa lajistoon.

Luomuksessa nousevia aloja ovat luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä luonnontieteellisten materiaalien isotooppimääritykset. Lisäksi tutkimuksessa ja opetuksessa etsitään ratkaisuja muuttuvan ympäristön asettamiin haasteisiin. Luomus painottaa tutkimustyössä enenevässä määrin kansalaistiedettä, eli kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista sekä yhteistyötä tutkimustyössä.

Kokoelmiin ja seuranta-aineistoihin perustuva tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Helsingin yliopistossa ja koko maassa.  Luomukseen kuuluu kolme tutkimusyksikköä, joiden alla tutkimusryhmät toimvat:

Eläintieteen yksikkö    Kasvitieteen yksikkö    Luonnontieteiden yksikkö

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Yksikönjohtajat
22.7.2021