LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tutkimuksen tukena – Suomen Lajitietokeskus

Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoima Suomen Lajitietokeskus tarjoaa useita tietoteknisiä palveluita tutkijoille ja luontoharrastajille. Tässä esitetään katsaus Lajitietokeskuksen tarjoamiin palveluihin, tarkemmat tiedot löytyvät Laji.fi-portaalista.

Havaintojen ja kokoelmien selaus

Havaintoja ja digitoituja kokoelmia voi selata ja rajata usealla eri tavalla Lajitietokeskuksen havaintohaussa.
Esimerkkihaku Luomuksen tieteellisiin kokoelmiin.

Lajihaku

Lajitietokeskuksen tietokantaan kootaan tietoa maamme eliölajeista ja kokoelmienhallinnan tueksi myös globaalia lajistoa. Lajihausta voi hakea ja ladata itselleen esimerkiksi maailman nisäkkäiden luettelon.

Yhtenäiskoordinaatisto

Biologisissa havaintoaineistoissa yhtenäiskoordinaatistoa on käytetty 1970-luvulta lähtien. YKJ-koordinaatiston pohjalta Suomi on jaettu neliönmuotoisiin osa-alueisiin, joiden koko on määräytynyt tutkimuksen tarpeiden mukaan. Kartalla voi tutkia yhtenäiskoordinaattiruutujen rajojen sijaintia eri mittakaavoissa.

Karttapalvelu

Karttapalvelun avulla voit selvittää koordinaatteja eri koordinaattijärjestelmissä, laskea etäisyyksiä ja pinta-aloja ja tarkastella erilaisia karttatasoja (lasermaastokartta, metsäkasvillisuusvyöhykkeet yms.). Voit myös tallentaa piirtämäsi kuviot ja tuoda palveluun omia kuvioita erilaisissa tiedostomuodoissa.

Havaintopäiväkirja Vihko

Vihkoon voi tallentaa havaintoja kaikista eliöryhmistä kaikkialta maailmasta. Tallentamiaan havaintoja voi selata Laji.fi-portaalissa. Vihkoon tallennetut havainnot ovat myös valinnan mukaan avoimesti käytettävissä mm. tutkijoille, viranomaisille ja suurelle yleisölle.

Useat seurantatutkimukset hyödyntävät Vihkoa havaintojen tallentamiseen.

Suomen lajien luettelo

Suomen Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta. Lajiluettelosta julkaistaan vuosittain viittauskelpoinen muuttumattomana säilytettävä versio.

Kotka kokoelmienhallintajärjestelmä

Kotka on Suomen Lajitietokeskuksessa rakennettava luonnontieteellisten näytekokoelmien hallintajärjestelmä kaikkien eliöryhmille näytteille, kudosnäytteille, fossiileille sekä kasvitieteellisten puutarhojen kokoelmille.

 

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Eija-Leena Laiho
14.2.2020