LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Viherkatot -blogi

Alkuperäinen blogi ja vanhemmat kirjoitukset löytyvät osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/greenroofs/


Viherkatot kuuluvat Helsingin uuden yleiskaavan linjauksiiin

13.2.2014

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen (Helsinki-info 1/2014) korostaa, että
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tarvitaan yhtenäisiä viheralueita ja monipuolisia kaupunkipuistoja, luonnonympäristöjä ja kaupunkimetsiä. Kaupunkivihreyteen kuuluu myös viherkattoja ja pienimuotoista palstaviljelyä.

Avainsanat:

Viherkatot

Vinkkejä ketokaton rakentamiseen

6.2.2014

Kato ketokatto
Kyrö, K. & Lehvävirta, S. 2013 julkaisussa : Ketonoidanlukko. 2013, 1, s. 17-19

http://perinnemaisemat.fi/perinnemaisemat/wp-content/uploads/2014/01/Ketonoidanlukko_1_2013_WEB.pdf

Avainsanat:

Viherkatot

Hulevesien hallinta MRL:iin tänä vuonna

5.2.2014

Uudessa sääntelyssä korostetaan luonnonmukaista, paikallista ja suunnitelmallista hulevesien kokonaishallintaa.
Viherkatot voivat olla yksi keino vastata näihin hulevesien hallinnalle asetettuihin tavoitteisiin.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle vuoden alussa, ja sen on tarkoitus tulla voimaan loppuvuodesta 2014.

Odotamme mielenkiinnolla, millä tavalla uusi sääntely näkyy viherkattorintamalla.

Linkkejä aiheeseen:

Uutinen

Hallituksen esitys eduskunnan sivuilla (Vireilletuloasiakirjat, HE 218/2013 vp.)

 

 

Avainsanat:

Viherkatot

Viherkattoseminaarin esitykset saatavilla

22.11.2013

Järjestimme Viheraluerakentajat ry:n kanssa viherkattoseminaarin ViherTek-messujen yhteydessä 14.11.2013.

Esittelimme seminaarissa uusia tutkimustuloksia ja tuulahduksia maailmalta sekä käytännön kohteita. Kuulimme myös, miten Helsingissä ja Vantaalle edistetään viherkattojen rakentamista. Seminaarin esitykset löytyvät Viherympäristöliiton sivuilta:

http://www.vyl.fi/koulutukset

Avainsanat:

Viherkatot

Viherkattoseminaari 14.11.2013 ViherTek-messuilla

8.10.2013

ViherTek-seminaari torstaina 14.11.2013 klo 9.30-15

Helsingin Messukeskus, seminaaritila (Näyttelyhalli 7)

 

VIHERKATTOSEMINAARI III – STRATEGIASTA KÄYTÄNTÖÖN

Kohderyhmä: viherrakentajat, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, rakentajat, rakennuttajat, rakennusvalvonta, kaupunkisuunnittelu, kiinteistövirasto, paloviranomaiset

Järjestäjät: Helsingin yliopisto, Viides ulottuvuus -tutkimusohjelma ja Viheraluerakentajat ry

 

OHJELMA (muutokset mahdollisia)

ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVIT 9.30-

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN klo 10-12
Puheenjohtaja: Europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen

Alustukset:

 • Viherkattoja Helsinkiin: strategiatyö käynnistyy, Mari Puoskari, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 • Viherkattoja Vantaalle, Laura Muukka, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnittelu, Vantaa
 • Miten viherkattoja edistetään Sveitsissä? Susanna Lehvävirta, FT, dos.
 • Ja mitä sanoo Suomen laki? Pasi Kallio, OTL, ympäristöoikeuden asiantuntija
 • Viherkattojen kustannus-hyötyanalyysi, Väinö Nurmi, tutkija, Ilmatieteen laitos
 • Kaupunkilaisten viherkattounelmat, Marja Mesimäki, VTM

LOUNAS klo 12.00

KÄYTÄNNÖN RATKAISUJA klo 13-15

Puheenjohtaja: Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander

Alustukset:

 • Hulevedet ja biohiilen merkitys, Kirsi Kuoppamäki, FT
 • Vihreistä vihrein kortteli Jätkäsaareen, Minna Lukander, arkkitehti SAFA, Talli
 • Sammalen käyttö viherkatoilla, FM Juhamatti Niemikapee
 • Monimuotoisia viherkattoja: sveitsiläisiä toteutuksia, Taina Suonio, ympäristötuotevastaava, Envire
 • Kierrätyspohjaisia materiaaleja viherkatoilla – innovaatioita Hollolassa, Viides ulottuvuus -tutkimusryhmä

PÄÄTÖSKAHVIT klo 15.00

Luentomaksu hinta 65 euroa (sis. alv) sis. kahvit ja lounaan.

Ilmoittautumiset: seppo.narhi@var.fi

Avainsanat:

Viherkatot

Ecosystem Services Come To Town! – European Urban Green Infrastructure Conference 2013

13.9.2013

Green Infrastructure People, Livingroofs and TFI present -

Ecosystem Services Come To Town! – European Urban Green Infrastructure Conference 2013
London 25- 28 November 2013                                      

The 2013 Ecosystem Services Come to Town Conference will bring people from many different professions and backgrounds to understand how we can work together to adapt cities to climate change by working with nature.

Attending will be European policy makers, urban planners, developers, contractors, city architects, builders, manufacturers, community groups, utility companies and NGOs.

So join us and learn to transform knowledge into action.  By networking, sharing best practice, attending thought provoking presentations and visiting exemplar sites, delegates will leave Ecosystem Services Come to Town with the understanding required to implement change in their neighbourhoods, cities, regions and countries.

Read more:http://ecosystemservicescometotown.com/

Avainsanat:

Viherkatot

ViherTekissä viherkattoseminaari, osa III 14.11.2013

14.8.2013

Viherkattoseminaari, osa III

ViherTek-seminaari 14.11.2013
Helsingin Messukeskus, seminaaritila

VIHERKATTOSEMINAARI OSA III

Järjestäjät: Helsingin yliopisto, Viides ulottuvuus tutkimushanke ja Viheraluerakentajat ry
 
Kohderyhmä: viherrakentajat, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, rakentajat, rakennuttajat, rakennusvalvonta, kaupunkisuunnittelu, kiinteistövirasto, paloviranomaiset
 
Tule kuuntelemaan uusimmista tutkimustuloksista.

Alustava ohjelma
 
Ilmoittautuminen ja kahvit 9.30-
 
Aamupäivän sessio klo 10-12
Puheenjohtaja: Europarlamentin jäsen  Sirpa Pietikäinen
 
STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

Alustukset:
- Helsingin kaupungin viherkattostrategia, Mari Puoskari, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
- Esimerkkejä Sveitsin ohjauskeinoista, Susanna Lehvävirta, FT
- Lainsäädännön näkökulma, Pasi Kallio, OTL, ympäristöoikeuden asiantuntija
- Viherkattojen kustannus-hyötyanalyysi, Väinö Nurmi, tutkija, Ilmatieteen laitos

12.00 lounas
 
Iltapäivän sessio klo 13-15

KÄYTÄNNÖN RATKAISUJA
Puheenjohtaja: Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander
 
Alustukset:
- Hulevedet ja biohiilen merkitys,  Kirsi Kuoppamäki, FT
- Case Jätkäsaari, Pia Ilonen, arkkitehti SAFA, Talli
- Sammalkattokoe Kaisaniemessä
- Kaupunkilaisten viherkattounelmat,  Marja Mesimäki, VTM
- Sveitsiläisiä viherkattototeutuksia, Taina Suonio, ympäristötuotevastaava, Envire
 
15.00 Päätöskahvit
 
Luentomaksu hinta 65 euroa (sis alv)
Ilmoittautumiset: seppo.narhi@var.fi 31.10.2013 mennessä

Avainsanat:

Viherkatot

UUSIA TUTKIMUSTULOKSIA: Kaupunkeihin rakennetut viherkatot voivat hyödyttää koko yhteisöä

23.7.2013

Viherkatot ovat kaupungeissa koko yhteisölle hyödyllisiä, mutta yksityiselle rakentajalle viherkaton perustamiskustannukset saattavat ilman tukitoimenpiteitä olla liian suuret.

Viherkatot voivat varsinkin tiheästi rakennetuilla alueilla olla koko yhteisölle kannattava investointi, todetaan Ilmatieteen laitoksen uudessa julkaisussa. Tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2012 kaupallisesti tarjolla olleiden kevytrakenteisten viherkattojen hyötyjä suhteessa niiden kustannuksiin Helsingin kaupunkiolosuhteissa. Viherkatoiksi kutsutaan yleisesti sellaisia kattoja, joiden päällä on kasvillisuutta ja kasvillisuuden edellyttämät tekniset alusrakenteet kuten juurisuojaus.

Laskelmien mukaan viherkattojen hyödyt ovat kustannuksia suuremmat, jos kattoja rakennetaan merkittävä määrä ja hyötylaskelmissa otetaan huomioon koko yhteisön saamat hyödyt. Näitä ovat kattopinnan pidentynyt käyttöikä, rakennusten energiansäästö paremman eristävyyden ja viilentävän vaikutuksen ansiosta, hulevesien imeytyminen ja hulevesipiikkien hallinta, ilmanlaadun parantuminen ja äänieristävyys lentomelualueilla. Näiden lisäksi merkittäviä hyötyjä ovat esteettiset hyödyt, viherympäristön luomat terveyshyödyt ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistyminen. Etujen arvioidaan myös kasvavan tulevaisuudessa keskilämpötilan noustessa ja sadepiikkien voimistuessa.

Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa havaittiin, että rakennuttajan tai kiinteistön omistajan saamat yksityiset hyödyt eivät kuitenkaan ole tarpeeksi suuret, jotta ne kattaisivat viherkaton hankinnan. Suomessa valmisratkaisujen hinnat ovat ainakin toistaiseksi monia muita maita korkeammat. Näin ollen viherkattojen rakennuttaminen voi jäädä vähäisemmäksi kuin yhteiskunnallinen etu edellyttäisi. – Olisikin järkevää kehittää kannustimia, esimerkiksi verohelpotuksia, joiden avulla investointi voisi olla kannattava myös yksityiselle päätöksentekijälle, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Väinö Nurmi. Myös edullisempia perustamistapoja suosimalla voitaisiin päästä hintoihin, jotka tekisivät investoinnista kannattavan. Monissa maissa perustamiseen käytetään yleisesti muun muassa siemenkylvöä sen edullisuuden vuoksi.

Tutkimuksen toteutti Ilmatieteen laitos Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaman Viides ulottuvuus -tutkimusohjelman kanssa. Hankkeen rahoittajana toimi Uudenmaan liitto.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos
tutkija Väinö Nurmi, puh. 050 407 1436, vaino.nurmi@helsinki.fi

Helsingin yliopisto
dosentti Susanna Lehvävirta, puh. 050 576 2952 Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Kaupunkiekologian tutkimusryhmä, susanna.lehvavirta@helsinki.fi

Lue lisää: Cost-benefit analysis of green roofs in urban areas: case study in Helsinki

Uutinen Luomuksen sivuilla:

http://www.luomus.fi/info/tiedotteet/?p=2493

Avainsanat:

Viherkatot, Uutiset

Pages