LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Viherkatot kuuluvat Helsingin uuden yleiskaavan linjauksiiin

Viherkatot kuuluvat Helsingin uuden yleiskaavan linjauksiiin

13.2.2014
Marja Mesimäki

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen (Helsinki-info 1/2014) korostaa, että
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tarvitaan yhtenäisiä viheralueita ja monipuolisia kaupunkipuistoja, luonnonympäristöjä ja kaupunkimetsiä. Kaupunkivihreyteen kuuluu myös viherkattoja ja pienimuotoista palstaviljelyä.

Avainsanat: 

Viherkatot