LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Uusi tutkimusjulkaisu/ New publication

Uusi tutkimusjulkaisu/ New publication

28.12.2015
MM

Kuoppamäki Kirsi, Hagner Marleena, Lehvävirta Susanna & Setälä Heikki (2016). Biochar amendment in the green roof substrate affects runoff quality and quantity. Ecological Engineering 88, 1 - 9. 

Abstract

The utilisation of ecosystem services has been suggested as one solution to manage urban environmental problems, one of which is the excessive quantity or poor quality stormwater. As roofs contribute significantly to the amount of runoff, vegetated, i.e. green roofs have become an increasingly popular way to manage urban water in densely built areas. However, green roofs may introduce a new source of water pollution evidenced as higher concentrations of nutrients, especially phosphorus, in runoff compared to that in precipitation inputs. In two controlled, replicated experiments, one in the field for 7 months and another in the laboratory for 6 weeks, the amendment of biochar to green roof substrates was studied for its potential to mitigate the leaching of nutrients from newly installed pre-grown green roof Sedum and meadow mats. Nutrient concentrations were an order of magnitude higher in runoff from green roofs than in rain water. In the field experiment, biochar reduced the cumulative leaching of nutrients, even though biochar did not significantly reduce nutrient concentrations. These results can be interpreted as a combined impact of biochar on both the quantity and quality of runoff over time, the quantitative effect being apparently stronger than the qualitative. In the laboratory experiment, one type of biochar reduced nutrient concentrations and load in runoff while another type had an opposite effect. As the properties of biochar can vary considerably, careful studies are necessary before large-scale implementation of biochar amendment in green roofs are considered, to avoid unintended consequences.

Kaupunkien ympäristöongelmia kuten hulevesien suuria määriä tai heikkoa laatua voidaan ratkaista hyödyntämällä elävän luonnon tuottamia ekosysteemipalveluja. Tiiviisti rakennetuilla alueilla katoilta valuu runsaasti vettä, joten viherkatot ovat luonteva keino käsitellä hulevettä sen syntypaikalla. Viherkatoilta on kuitenkin havaittu suotautuvan runsaasti ravinteita, varsinkin fosforia. Koska kattovedet johdetaan yleensä viemäriverkostoa pitkin sellaisenaan läheisiin vesistöihin, viherkatot voivat pahimmillaan olla uusi vesistökuormituksen lähde. Tutkimuksessamme biohiilen lisääminen viherkaton kasvualustaan paransi etenkin veden pidättymistä ja siten samalla myös ravinteita huuhtoutui vähemmän verrattuna viherkattoihin, joissa ei ollut biohiiltä. Toisessa kokeessa testasimme viherkatoilla kahden eri valmistajan koivumateriaalista tuottamaa biohiiltä. Toinen biohiili vähensi ravinteiden huuhtoutumista mutta toisella oli päinvastainen vaikutus. Biohiilen vaihtelevien ominaisuuksien vuoksi asian tarkempi tutkiminen on siis tärkeää ennen laajamittaista soveltamista viherkatoilla, jotta vältetään tahattomat seuraukset kuten huomattava ravinteiden huuhtoutuminen.

Avainsanat: 

Viherkatot