LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Turun ylioppilaskylään viherkattoa

Turun ylioppilaskylään viherkattoa

6.6.2013
mhmesima

“Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) uuden rakennushankkeen ”Aitiopaikan” arkkitehtuurikilpailu on ratkennut ja voittajaksi on valittu työ nimeltä ”Kukka”. Voittajatyön on suunnitellut arkkitehtitoimisto Optiplan Oy. Uusi rakennuskohde tulee sijaitsemaan Inspehtorinkadun alussa. Paikka on kaupunkikuvallisesti vaativassa ympäristössä, kaupungin sisääntuloväylän varrella sekä valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitellun Turun Ylioppilaskylän vieressä.

(–)

Arkkitehtikilpailussa kiinnitettiin erityistä huomiota uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Aurinkoenergiaa käytetään lämmön tai sähkön tuotantoon. Myös mahdollisuudesta käyttää tuulienergiaa on keskusteltu. Nelikerroksisessa rakennuksessa vaipan pinta-ala suhteessa lattia-alaan on yritetty saada mahdollisimman hyväksi. Osa nykyisen Ikituurin maalämpökaivoista sijaitsee tulevan rakennusmassan alla ja nykyisten kaivojen hyödyntäminen uudisrakennuksessa sekä uusien kaivojen poraaminen sisältyy voittaneeseen kilpailuehdotukseen. Kasteluvetenä käytettävät hulevesialtaat sekä laajat viheralueet edellyttävät panostamista ulkoalueiden hoitoon, myös rakennuksen vesikatto on suunniteltu viherkatoksi.”

Lue koko uutinen

Avainsanat: 

NewsViherkatot