LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Helsingin kaupungin viherkattolinjaus astui voimaan

Helsingin kaupungin viherkattolinjaus astui voimaan

5.1.2017
MM

Helsingin kaupungin viherkatolinjaus on nyt voimassa!

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.12.2016 hyväksyä virastojen ja liikelaitosten ohjeellisena noudatettavaksi Helsingin kaupungin viherkattolinjauksen "Stadin katot elävät" strategiset linjaukset ja toimenpiteet." 

Linjauksessa viherkattojen avulla tavoitellaan hulevesien parempaa hallintaa rankkasateiden aikana, kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitsemistä, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaamista ja edistämistä sekä kattojen aktiivista hyödyntämistä toiminnallisena, taloudellisena ja esteettisenä voimavarana. Viisi strategista linjausta ja kattava toimenpidevalikoima tarjoavat eriomaiset mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaisten, monitoiminnallisten viherkattojen edistämiseen.

Tutkimusryhmästämme Susanna Lehvävirta ja Marja Mesimäki osallistuivat linjauksen laatimiseen työryhmän jäseninä. 

Avainsanat: 

Viherkatot