LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Heinäkattoja hulevesien hallintaan

Heinäkattoja hulevesien hallintaan

14.4.2014
MM

Näin voisi yksinkertaistaa Nagasen & Dunnettin vuonna 2012 julkaiseman tutkimuksen tulokset, jotka sopivat pitkälti yhteen aiempien tutkimusten tulosten kanssa.

Maksaruohokaton vedenpidätys voi olla jopa heikompi kuin pelkän kasvualustan. Maksaruohoista, heinistä ja ruohoista (ns. kukkaset) parhaiten toimivat reilun kokoiset heinät ja ruohot, joilla on iso juuristo. Eli jos tavoitteena on hulevesien hallinta, pelkkiä maksaruohoja kasvavat katot eivät ole paras ratkaisu. Tietysti maksaruohokatto on paljon parempi kuin täysin kasvittamaton katto.

Nagase & Dunnett: Amount of water runoff from different vegetation types on extensive green roofs:
Effects of plant species, diversity and plant structure. Landscape and Urban Planning 104 (2012) 356– 363.

Avainsanat: 

Viherkatot