LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Ehdotus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi: viherympäristön rooli mukana

Ehdotus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi: viherympäristön rooli mukana

21.7.2013
Marja Mesimäki

Ehdotuksen linjaukset tukevat myös kestävän kehityksen mukaisten viherkattoratkaisujen edistämistä kaupunkialueilla.

UUTINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN SIVUILLA

“Pääministeri Kataisen johtama kestävän kehityksen toimikunta päätti vuoden 2012 lopussa laatia tiiviin ylisukupolvisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Ympäristöministeriön asettama strategiaryhmä on nyt saanut valmiiksi ehdotuksensa yhteiskuntasitoumuksesta kestävän kehityksen toimikunnalle. Koko yhteiskunnan sitouttava lähestymistapa on kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Sitoumus tähtää uudenlaisen toimintakulttuurin luomiseen, jossa kestävä kehitys nähdään kaiken toiminnan perustana. Sen avulla kaikki keskeiset yhteiskunnalliset toimijat pyritään saamaan mukaan kestävän kehityksen toteuttamiseen. Yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen vastine YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa Riossa kesällä 2012 tehdyille päätöksille.

”Suomi, jonka haluamme 2050” – yhteiskuntasitoumusasiakirja sisältää vision, tavoitteet ja periaatteet hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Tavoitteet yhdistävät ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin tavoittelun antaen samalla uusia kasvun eväitä taloudelle. Yhteiskuntasitoumus sisältää kahdeksan keskeiseksi katsottua tavoitetta. Nämä ovat:

  1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
  2. Osallistuvien kansalaisten yhteiskunta
  3. Työtä kestävästi
  4. Hiilineutraali yhteiskunta
  5. Luonnonvarojen kantokyvyn huomioiva kulutus
  6. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
  7. Resurssiviisas talous
  8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

6. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Luomme kestäviä yhdyskuntia, joissa työpaikat, asuminen, monipuoliset palvelut, kestävät liikennejärjestelmät ja viheralueet tukevat taloudellista, sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia. Vahvistamme paikallisyhteisöjä kehittämällä toimintamalleja ja paikallista päätöksentekoa, jotta asukkailla on mahdollisuudet luoda viihtyisiä ja terveellisiä elinympäristöjä. Vähennämme liikennetarvetta, lisäämme etätyöjärjestelyjä sekä vahvistamme verkkoyhteyksiä ja sähköistä viestintää. Varaudumme muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin ja edistämme ilmastonmuutokseen sopeutumista paikallisesti.”

 

Avainsanat: 

UutisetViherkatot