LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

TREE - Puiden ja pensaiden geenit talteen

Puutarhuri Mikael Lindholm testaa puukiipeilyvälineita. Kuva: Teemu Tapaninen

Luonnontieteellinen keskusmuseo oli mukana maailmanlaajuisessa puiden ja pensaiden geenivarahankkeessa. Euroopan osahanketta rahoitti brittiläinen säätiö Garfield Weston Foundation, ja siinä oli Luomuksen lisäksi mukana siemenpankkeja Puolasta, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Itävallasta sekä Kyprokselta. Hanketta koordinoi Euroopan johtava siemenpankki Millennium Seed Bank. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Luomuksen ESCAPE-hankkeen kanssa, sillä osa Suomen puuvartisista kasveista on uhanalaisia. Toimintakausi oli 2015-2017.

Keruulistalla olivat kaikki suomalaiset puu- ja pensaslajit, joiden siemenet soveltuvat siemenpankkisäilytykseen. Siementen oli siis kestettävä kuivaaminen alhaiseen kosteuspitoisuuteen sekä säilöminen -20°C lämpötilassa. Metsätammi (Quercus robur), euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana) sekä valtaosa pajuista (Salix spp.) jäivät tästä syystä listan ulkopuolelle hankkeen alussa. Pajulajeja kerättiin kuitenkin hankkeen viimeisenä vuonna, mutta ne lähetettiin säilöttäväksi  nestemäiseen typpeen Millennium-siemenpankkiin,(kts. Etäsuojelumenetelmät).  

Puille tyypillinen suuri vaihtelu vuotuisessa siementuotossa tuotti haasteita kerääjille: esimerkiksi koivut eivät tuottaneet Etelä-Suomessa juurikaan siementä koko hankkeen aikana. Jotkin lajit, kuten esimerkiksi oratuomi (Prunus spinosa), olivat taas yksilömäärältään ja siementuotoltaan niin niukkoja, että niistä ei saanut riittävää määrää siementä talteen. Lajikohtaisena tavoitteena oli 10 000 siementä yli 15 puuyksilöstä. Laajan geneettisen monimuotoisuuden talteenottamiseksi siemeniä kerättiin mahdollisuuksien mukaan kustakin lajista useammalta kasvupaikalta.

Puiden ja pensaiden siemeniä saatiin hankkeen aikana talteen yhteensä 125 erää (51 lajia, alalajia, muunnosta tai risteymää).

 

Siemenpankkiin talletetut puuvartislajit. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit on merkitty tähdellä.
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Siemenerien lkm
Acer platanoides metsävaahtera 2
Alnus glutinosa tervaleppä 2
Alnus glutinosa x incana ssp, incana terva- ja harmaalepän risteymä 1
Alnus incana subsp. incana harmaaleppä 3
Alnus incana subsp. kolaënsis kuolanharmaaleppä 2
Betula nana vaivaiskoivu 2
Betula pubescens subsp. czerepanovii tunturikoivu 1
Clematis sibirica* siperiankärhö 1
Cotoneaster scandinavicus euroopantuhkapensas 3
Crataegus monogyna* tylppöorapihlaja 1
Crataegus rhipidophylla var. ronnigeri* tanasuippuorapihlaja 2
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla* siirosuippuorapihlaja 1
Daphe mezereum näsiä 1
Hippophaë rhamnoides tyrni 2
Juniperus communis subsp. alpina lapinkataja 3
Juniperus communis subsp. communis kotikataja 2
Lonicera xylosteum lehtokuusama 3
Malus sylvestris* metsäomenapuu 5
Myrica gale suomyrtti 1
Myricaria germanica* pensaskanerva 1
Prunus padus subsp. borealis pohjantuomi 1
Prunus padus subsp. padus metsätuomi 2
Prunus padus subsp. padus x padus subsp. borealis   metsä- ja pohjantuomen risteymä 1
Rhamnus cathartica orapaatsama 1
Ribes alpinum taikinamarja 3
Ribes nigrum mustaherukka 2
Ribes spicatum subsp. spicatum lehtopunaherukka 2
Rosa acicularis karjalanruusu 2
Rosa caesia himmeäorjanruusu 2
Rosa cinnamomea metsäruusu 4
Rosa dumalis heleäorjanruusu 2
Rosa mollis iharuusu 2
Rosa sherardii* okaruusu 3
Salix aurita virpapaju 1
Salix caprea raita 1
Salix cinerea tuhkapaju 1
Salix glauca subsp. glauca tunturipaju 2
Salix glauca subsp. stipulifera korvakepaju 2
Salix herbacea vaivaispaju 2
Salix myrsinifolia mustuvapaju 2
Salix myrsinites lettopaju 3
Salix myrtilloides juolukkapaju 1
Salix pentandra halava 3
Salix phylicifolia kiiltopaju 2
Salix phylicifolia x myrsinifolia kiilto- ja mustuvapajun risteymä 1
Salix repens subsp. repens hanhenpaju 1
Salix rosmarinifolia kapealehtipaju 2
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia kotipihlaja 2
Sorbus aucuparia subsp. glabrata pohjanpihlaja 2
Sorbus hybrida suomenpihlaja 2
Taxus baccata* euroopanmarjakuusi 1
Tilia cordata metsälehmus 3
Viburnum opulus koiranheisi 2
Ulmus glabra* vuorijalava 3
Ulmus laevis* kynäjalava 1

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Mari Miranto
6.8.2018