LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tilankäyttöehdot - Luonnontieteellinen museo

Luonnontieteellisen museon tilankäyttöehdot

Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) on Helsingin yliopiston erillislaitos. Luomuksen tiloja voi vuokrata kuvauksia ja tilaisuuksia varten. Kuvausvaraukset tehdään Luomuksen kuvauslupapalvelun kautta ja museon tilavuokraus tapahtuu Luomuksen tilavuokrausta hoitavan Ruokalähettiläs Oy:n kautta. Ruokalähettiläs Oy vuokraa Luonnontieteellisen museon tiloja tietyin ehdoin ja sovitulla tavalla sekä järjestää tilaisuuksiin Luomuksen toiminnan edellyttämän valvontapalvelun. Luomuksella on oikeus tehdä tiloja ja näyttelyitä koskevia muutoksia ja käyttää tiloja toimintaansa haluamallaan tavalla. Asiakas ei voi vuokrata Luomuksen tiloja eteenpäin.

Luomuksen tiloja ei vuokrata:

  • eri maiden kansallispäivien juhlintaan.
  • puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin.
  • suoraan Helsingin yliopiston kanssa kilpailevaan kaupalliseen toimintaan kuten maksullisiin koulutuksiin, seminaareihin tai valmennuskursseihin.

Tilankäyttäjän tulee huomioida tilojen käytössä ja tilaisuuden/kuvauksen järjestämisessä museon pääasiallinen toiminta ja turvallisuusseikat, kuten kulkureitit, poistumis- ja pelastustiet, joita ei saa tukkia esim. kalusteilla tai ajoneuvoilla. Luomus ei vastaa tai aktiivisesti osallistu asiakkaan järjestämän tilaisuuden/kuvauksen suunnitteluun tai toteutukseen (vrt. juhla- tai tapahtumapalvelu).

Luonnontieteellisen museon kahvilaa ja myymälää hallinnoiva Ruokalähettiläs Oy vastaa paitsi tilojen vuokrauksesta myös museossa järjestettävien tilaisuuksien tarjoiluista, ellei muuta sovita tilavuokrauksen yhteydessä. Myös kuvausten yhteydessä järjestettävät tarjoilut tulee ensi sijassa tilata Ruokalähettiläs Oy:n kautta.

Asiakas tai hänen valtuuttamansa tahot vastaavat tilaisuudesta/kuvauksesta ja sen järjestelyistä Luomuksen tai Ruokalähettiläs Oy:n kanssa sovitulla tavalla. Asiakkaan velvollisuus on varmistaa tilaisuuden/kuvauksen järjestämiseen ja tilojen käyttöön liittyvät suunnitelmat, toiveet ja tarpeet, esim. kookkaista somisteista tai näytöistä. Museossa ei ole varastointimahdollisuutta.

Mikäli museon henkilökunnalle, tiloille, kokoelmille tai esineistölle aiheutuu vahinkoa tai haittaa, päättää Luomuksen johto mahdollisista vahingonkorvausvaateista ja -toimenpiteistä. Luomus ei vastaa asiakkaan tilaisuuteen/kuvaukseen liittyvistä ja museon henkilökuntaan kuulumattomista henkilöistä, kuten asiakkaan henkilökunnasta, kutsuvieraista tai valtuuttamista järjestäjistä. Luomus ei myöskään vastaa tilaisuutta/kuvausta varten tuoduista, Luomukselle kuulumattomista laitteista tai muista esineistä ja materiaaleista.

Luonnontieteellisen museon tilojen käytössä huomioitavaa

  1. Pysyvään näyttelyesineistöön, kuten vitriineihin, ei saa kajota.
  2. Tiloissa on palo- ja pelastautumisturvallisuuteen liittyviä henkilömäärärajoituksia, joita ei saa ylittää.
  3. Mahdolliset ripustukset ja kiinnitykset on tehtävä siten, etteivät ne vahingoita tilojen rakenteita tai pintamateriaaleja.
  4. Museon näyttelytiloihin ei voi viedä ruokia ja juomia, ellei siitä ole erikseen sovittu.
  5. Kynttilöiden polttaminen, tupakoiminen, savukoneen käyttö ja avotulen tekeminen on sisätiloissa kielletty.
  6. Sisätiloihin ei saa tuoda ilmapalloja.
  7. Museossa on nauhoittava kameravalvonta.

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Hanna Hyvönen
30.12.2021