LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tilankäyttöehdot - kasvihuoneet

Tilankäyttöehdot Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa

Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) on Helsingin yliopiston erillislaitos. Luomus vuokraa tiloja tilaisuuksia ja kuvauksia varten Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa (puutarha) tietyin ehdoin ja sovitulla tavalla. Luomuksella on oikeus tehdä tiloja ja näyttelyitä koskevia muutoksia ja käyttää tiloja toimintaansa haluamallaan tavalla. Asiakas ei voi vuokrata Luomuksen tiloja eteenpäin.

Luomuksen tiloja ei voi vuokrata:

 • eri maiden kansallispäivien juhlintaan.
 • puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin.
 • suoraan Helsingin yliopiston kanssa kilpailevaan kaupalliseen toimintaan kuten maksullisiin koulutuksiin, seminaareihin tai valmennuskursseihin.

Tilaisuuden/kuvauksen tilankäytöstä ja järjestelyistä tulee sopia keskitetysti Luomuksen tilavaraus- ja kuvauslupapalvelun kautta. Luomus ei vastaa tai aktiivisesti osallistu asiakkaan järjestämän tilaisuuden/kuvauksen suunnitteluun tai toteutukseen (vrt. juhla- tai tapahtumapalvelu).

Asiakas tai hänen valtuuttamansa tahot vastaavat tilaisuudesta/kuvauksesta ja sen järjestelyistä, kuten tarjoilusta, esitystekniikasta, lisäkalusteista, somistuksesta, pystytyksestä, purkamisesta, kuljetuksesta ja apuhenkilöstöstä. Asiakkaan tulee kuitenkin huomioida tilojen käytössä puutarhan pääasiallinen toiminta ja sopia tilaisuuden/kuvauksen järjestelyistä ennakkoon Luomuksen kanssa. Kasvihuonetiloja käytettäessä tulee huomioida kasveista ja tiloista johtuvia erityispiirteitä sekä asiakkaan oman viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi, että kasvien hyvinvoinnin varmistamiseksi. Asiakkaan tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä: kulkureittejä ja poistumisteitä ei saa tukkia esim. kalusteilla tai ajoneuvoilla. Puutarhassa ei ole varastointimahdollisuutta.

Luomus suosittelee tilaamaan pitopalvelun kasvihuoneille puutarhan yhteydessä toimivasta Café Violasta.

Mikäli puutarhan henkilökunnalle, tiloille, kokoelmille tai esineistölle aiheutuu vahinkoa tai haittaa, päättää Luomuksen johto mahdollisista vahingonkorvausvaateista ja -toimenpiteistä. Luomus ei vastaa asiakkaan tilaisuuteen/kuvaukseen liittyvistä ja puutarhan henkilökuntaan kuulumattomista henkilöistä, kuten asiakkaan henkilökunnasta, kustuvieraista tai valtuuttamista järjestäjistä. Luomus ei myöskään vastaa tilaisuutta/kuvausta varten tuoduista, Luomukselle kuulumattomista laitteista, tavaroista tai muista esineistä ja materiaaleista.

Kasvihuonetilojen käytössä huomioitavaa

 1. Kasvihuoneissa kulkeminen on sallittua ainoastaan käytävillä. Istutusalueilla liikkuminen on kielletty.
 2. Kasvihuonetilat on suojeltu, eikä niissä saa tehdä minkäänlaisia pysyviä muutoksia. Pieniin ja väliaikaisiinkin muutoksiin tarvitaan aina ylipuutarhurin lupa.
 3. Tiloissa on palo- ja pelastautumisturvallisuuteen liittyviä henkilömäärärajoituksia, joita ei saa ylittää.
 4. Mahdolliset ripustukset ja kiinnitykset on tehtävä siten, etteivät ne vahingoita kasveja, toimitilojen rakenteita tai pintamateriaaleja.
 5. Kynttilöiden polttaminen, tupakoiminen, savukoneen käyttö ja avotulen tekeminen on kaikissa puutarhan sisätiloissa ja kasvihuoneiden lähettyvillä kielletty. 
 6. Sisätiloihin ei saa tuoda ilmapalloja.
 7. Kasvihuoneiden väliset ovet on pyrittävä pitämään suljettuina.
 8. Palmusalin yläparveketta ja sinne vieviä kierreportaita ei saa käyttää.
 9. Kasvihuonetiloissa on nauhoittava kameravalvonta.

Kasvien ja kasvatusolosuhteiden huomioiminen

 1. Kasveja ei saa vahingoittaa.
 2. Kasveja ei saa siirrellä, eikä kasveissa olevia nimikilpiä tai muita tunnisteita irrottaa.
 3. Kasveja tai niiden osia ei saa viedä pois kasvihuoneista tai puutarhasta.
 4. Eläviä kasveja (esim. ruukku- tai leikkokukkia), hedelmiä tai maa-ainesta ei saa tuoda kasvihuoneisiin tauti- ja tuholaisriskin takia. Tämä koskee myös tarjoiluja.
 5. Tilojen lämpötila- tai kosteusolosuhteita ei ole mahdollista muuttaa asiakkaan toiveiden mukaan. Kasvien olosuhdevaatimukset ovat etusijalla.
 6. Istutuksiin, lattioille, vesialtaisiin tai lattiakaivoihin ei saa kaataa nesteitä, kuten pesuaineita tai juomia.
 7. Vesialtaat ovat ainoastaan niissä olevia kasveja ja katselua varten.

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Hanna Hyvönen
30.12.2021