LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

TEKOPÖLY

TEKOPÖLY – Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelleMETSO-ohjelman logo

 

Lahopuusta riippuvaisia lajeja on noin 5000, joista valtaosa on hyönteisiä ja lahottajasieniä. Moni niistä on uhanalaistunut. Lahopuuta on talousmetsissä vähemmän ja se on laadultaan yksipuolisempaa kuin luonnontilaisissa metsissä. Eri-ikäisen ja -laatuisen lahopuun saatavuus eli lahopuujatkumo on erityisen heikko päätehakkuun jälkeen. Lisäämällä metsiin lahopuuta ja ylläpitämällä lahopuujatkumoa voidaan tukea metsäluonnon monimuotoisuutta. Samalla tuetaan metsien virkistyskäyttöä, sillä monet metsäpölyttäjät pesivät lahopuussa. Niillä on olennainen rooli metsäkasvien pölyttäjinä ja marjasadon turvaajina.

Yksi keino lahopuun lisäämiseen on tekopökkelöt. Kuusitekopökkelö. Kuva: Heidi BjörklundTekopökkelö on päätehakkuun tai harvennuksen yhteydessä muutaman metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, joka jätetään pystyyn lahoamaan. Suomessa tekopökkelöitä on tehty joitakin vuosia, mutta niiden lajistohyötyjä on tutkittu vasta niukasti.

Tavoite

TEKOPÖLY-projektissa (2021–2022) tutkittiin tekopökkelöitä käyttävää lajistoa (linnut, sienet ja pistiäiset). Tavoitteena oli selvittää, millaiset ja miten sijoitetut tekopökkelöt ovat hyödyllisimpiä metsäpölyttäjille ja muulle monimuotoisuudelle talousmetsissä. 

Oppaat

TEKOPÖLYn ja muiden tutkimusten tulosten perusteella laadimme metsänomistajille ja metsäalan toimijoille oppaat tekopökkelöiden tekemisestä. Oppaat on julkaistu 7.11.2023.

Tekopökkelöiden tekeminen talousmetsissä: Opas metsänomistajille ja metsäammattilaisille

 

   

 

    Kirjallinen opas (PDF).

 

 

 

 

Tekopökkelöt talousmetsissä -videon alku

 

  

   Opasvideo.

 

 

Toteutus

Tutkimme vuonna 2021 Keski-Suomessa Viitasaarella 69 tekopökkelöä ja 78 luonnonpökkelöä, joiden puulajit olivat kuusi ja koivu. Pysyvästi merkityt pökkelöt sijaitsivat vanhoilla päätehakkuilla, melko tuoreilla päätehakkuilla ja harvennushakkuilla. Tutkimuspökkelöistä ja hakkuukuvioilta mitattiin erilaisia ominaisuuksia, joiden perusteella selvitettiin, millaisia pökkelöitä sienet, pistiäiset ja linnut käyttävät.

Lintuja tutkittiin laskemalla lintulajistoa ja tarkastelemalla lintujen tekemiä syönnösjälkiä ja pesäkoloja. Sienistä havainnoitiin itiöemät sekä porattiin rungosta purunäytteitä sienilajiston määritykseen DNA-menetelmien avulla. Pistiäisiä tutkittiin pökkelöihin kiinnitettyjen keinopesien avulla.

Lajiryhmistä on laadittu maisterintutkielmat:

Stigell, Eveliina 2022: Tekopökkelöiden lintulajisto. Helsingin yliopisto.

Sutinen, Suvi 2023: Tekopökkelöiden merkitys myrkkypistiäisten (Aculeata) pesimispaikkoina. Helsingin yliopisto.

Pitkänen, Salla: maisterintutkielma sienistä (valmisteilla).

Projektin tuloksista on kerrottu myös lajisuojelun verkkolehdessä Lenninsiivessä maaliskuussa 2023.

Lähikuva kuusitekopökkelöstä, koodilaatta tekstillä C74 ja sääoloja mittaava dataloggeri. Koivutekopökkelö Kuusitekopökkelö vanhalla hakkuukuviolla

Vasemmalla on kuusiluonnonpökkelö C74, jossa on sääoloja mittaava dataloggeri. Keskellä koivutekopökkelö. Oikealla kuusitekopökkelö vanhalla hakkuukuviolla. Kuvat: Heidi Björklund

Jenna Purhonen merkitsee kuusitekopökkelöä Tekopökkelöt voivat sijaita säästöpuuryhmässä

Vasemmalla Jenna Purhonen merkitsee kuusitekopökkelöä tutkimukseen. Oikealla on tekopökkelöitä säästöpuuryhmässä. Kuvat: Heidi Björklund

 

Projekti

TEKOPÖLY oli METSO-ohjelmaan kuuluva talousmetsien luonnonhoidon kehittämishanke. TEKOPÖLY-projektiin osallistuivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group ja Bioname Oy. Projektia rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö ja säätiöt. TEKOPÖLY teki yhteistyötä metsäpölyttäjiin liittyvän Pölymetsä-hankkeen kanssa.

 

Tukijat:

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tukee opinnäytetyötä

 

 Suomen Biologian Seura Vanamo ry:n logo

Societas pro Fauna et Flora Fennica logoAikon Kartano logoAkkula.fi tukee mittauksia

 

Yhteystiedot:

Heidi Björklund, projektin koordinaattori, lintututkija
heidi.bjorklund(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

Jenna Purhonen, sienitutkija
jenna.purhonen(at)jyu.fi, tutkimustiedot

Juho Paukkunen, pistiäistutkija
juho.paukkunen(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

Jari Valkama, projektin johtaja
jari.valkama(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Heidi Björklund
6.11.2023