LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Soili Stenroos

Professori, sienitiimin yli-intendentti

Tutkimusalani on kotelosienten evoluutiohistoria. Tutkimusalueistani tärkeimmät ovat Etelä-Amerikka, Pohjois-Eurooppa sekä Australaasia, mutta hankkeissani käytetään aineistoa monilta muiltakin alueilta. Tällä hetkellä työn alla on useita laajoja torvijäkälien heimoa käsitteleviä tutkimuksia. Myös sammalien mikrosienet ovat yhtenä tutkimuskohteena.

Julkaisut

Tutkimusaiheet


Torvijäkälien systematiikka

Soili Stenroos, Raquel Pino Bodas, Teuvo Ahti, María Paz Martín ym.

Jo vuosikymmeniä torvijäkälien (suku Cladonia) tutkimuksen keskus on sijainnut Helsingissä. Luonnontieteellisen keskusmuseon mittavan arvokkaat jäkäläkokoelmat sekä Turun yliopiston kasvimuseon kokoelmat ovat tarjonneet mahdollisuuden koota merkittävät aineistot näistä jäkälistä. Torvijäkälien evoluutiohistoriaa käsittelevässä tutkimuksessa olemme analysoineet yli 300 lajin (kuutisensataa näytettä) geenialueita evoluutiopuun rakentamiseksi. Tuloksena syntyy hypoteesi eri torvijäkäläryhmien ja -lajien sukulaisuussuhteista. Samoin paljastuu, että osa lajeista ei ole monofyleettisiä eli niillä ei ole yhteistä kantamuotoa.  Tällaiset lajit vaativat lisäselvityksiä, ja usein paljastuukin, että kyseessä on useampi laji yhden sijaan. Työn alla on myös torvijäkälien heimon maailmanmonografia, jossa esitellään seikkaperäisesti kaikki maailman yli 500 torvijäkälää.
Rahoittajat: Suomen Akatemia, EU (PARSYST, SYNTHESYS), yksityiset säätiöt

Torvijäkälien ja niillä elävien loissienten vuorovaikutus 

Soili Stenroos, Raquel Pino-Bodas ym.

Torvijäkälät ovat osoittautuneet poikkeuksellisen suosituiksi kasvualustoiksi lukuisille mikrosienille. Tällä hetkellä tunnetaan 83 tällaista mikrosienilajia, mutta koska mikrosienet ovat erittäin huonosti tunnettuja, lajeja on luultavasti enemmän. Monet niistä ovat erittäin vaativia ja voivat kasvaa vain yhdellä torvijäkälälajilla. Tutkimuksessa vertailemme torvijäkälien ja niiden loisten evoluutiohistoriaa ja selvitämme mahdollista yhteisevoluutiota. Lisäksi tutkimme loisten erikoistumista, niiden elintapojen evoluutiota sekä yhteiselämän syntyhistoriaa.
Rahoittaja: EU (Marie Curie Intra-European Fellowship) 

Sivun vastuuhenkilö: 
Saara Velmala, Potretti: Marika Turtiainen
27.2.2017