LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Satelliittiseurannat ja muut paikannustutkimukset

Mehiläishaukka. Kuva: Annika Rossi Satelliittilähettimien ja muiden modernien paikannuslaitteiden avulla saadaan selville yksityiskohtaista tietoa lintuyksilöiden muuttomatkoista, talvehtimisalueista, saalistusalueista ja  reviirien laajuuksista. LUOMUS tekee tutkimusyhteistyötä monissa lintujen paikannustutkimuksissa.

Syksyllä 2020 seurannassa olevia lintuja

Huom! Yksilöiden paikannustietojen päivittyminen kartoille vaihtelee käytettyjen paikannustekniikoiden vuoksi suuresti lajien ja yksilöiden välillä. Toisinaan tietojen päivittymisessä voi olla pitkiäkin katkoja. Kartat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

Lajiprojektien sivut

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Petteri Lehikoinen
7.9.2021