LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Risto Väinölä

yli-intendentti, dos.

Eläinkuntatiimi. Kokoelmavastuut: äyriäiset ja muut vesiselkärangattomat, kalat, nisäkkäät.

Tutkimus: Vesifaunan historia ja monimuotoisuus

Julkaisuja (ulkoiset sivut)

Yhteystiedot

 

Olemme selvittäneet pohjoisen vesieläimistön historiaa ja monimuotoisuutta lähinnä molekyylitason tuntomerkeistä saadun tiedon valossa. Tutkimalla suoraan perintöainesta, DNA:ta, voidaan luonnon monimuotoisuutta ja historiaa kartoittaa tarkemmin kuin perinteisten näkyvien tuntomerkkien avulla. Molekyylituntomerkit paljastavat aiemmin huomaamatta jääneitä eläinlajeja. Geenit myös kertovat populaatioiden alkuperästä ja historiasta, vaikkapa eri lajien saapumisreiteistä Pohjolaan, samoin kuin ne kertovat ihmisen esihistoriasta.

Päätutkimuskohteita ovat olleet järvien ja Itämeren äyriäiset sekä murtovesien simpukat. Olemme tutkineet myös monisukasmatoja, silli- ja simppukaloja, sisävesiyhylkeitä, metsäpeuraa ja Suomen tammea.

Macoma balthica, itämerensimpukoita Ohotanmerestä

Faunahistorian tutkimusteemat

  • Amfiboreaalinen merifauna: pohjoisen Atlantin ja Tyynenmeren yhteydet (englanniksi)
  • Murtovesisimpukoiden eläinmaantiede ja Juutinrauman hybridivyöhykkeet
  • Baikaljärven kotoperäisen lajirunsauden evoluutio
  • Pohjolan sisävesifauna: systematiikka ja saapumishistoria (mm. reliktiäyriäiset, simppukalat, hylkeet)
Näiden teemojen puitteissa geenitiedolla valotetaan mm. seuraavia ongelmia:
  • Lajidiversiteetti - kryptiset lajit, geneettinen lajintunnistus (barcoding)
  • Lajien polveutumissuhteet, systematiikka ja luokittelu
  • Lajiutuminen ja lajirajojen murtuminen - lajien hybridisoituminen ja sulautuminen
  • Jääkauden aikainen refugiohistoria ja sen jälkeiset leviämisreitit nykyalueille
  • Populaatiohistoria jääkauden jälkeen: saapumislinjojen kohtaaminen, geenikato eristyneissä populaatioissa.

Alumni - ryhmän aiemmat tutkijat

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Risto Väinölä
21.10.2021