LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Rengastajille

Lintuvaara-palvelu Lintuvaara on Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimiston palvelusivusto lintujen rengastajille ja havainnoitsijoille. Lintuvaaran Sulka -palvelun välityksellä tallennetaan rengastukset ja kontrollit. Lintuvaaran Kirjekyyhky -palvelun avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa linnustonseurannan tutkimuksien maastolomakkeita.

Tiedostojakelu

Sisältö:

 

Yleiset ohjeet

Rengastusluvat

Rengastusten ja kontrollien tallennus

Lintujen rengastukset ja kontrollit tallennetaan selainpohjaisessa Sulka-järjestelmässä, joka löytyy Lintuvaarasta.

(Aiemmin käytössä olleen Rengas99-ohjelman tuki ja kehittäminen on lopetettu, mutta sen asennustiedostot löytyvät erityistarpeita varten täältä. Mikäli käytät yhä Rengas99-ohjelmaa, on koordinaattien ilmoittamisessa sovellettava tätä ohjetta.

Sisämaan seurantapyynti (SSP)

Atrappipyynnit ym.

Kurjen lippulukurengastus

Petolinnut

 
Petolinturengastajan yhteenvetolomake

HUOM: Jos käytät odt-päätteisiä tiedostoja, tallenna tiedosto lopuksi xls-muotoon ennen lähetystä.

Lähetä petolinturengastajan yhteenvetolomakkeesi osoitteeseen:
petolintuseuranta (at) luomus.fi

Vanhat lomakeversiot (toissijaisia):
Huom! Ruudulla täytettävä PDF-lomake täytyy tulostaa – lomake ei sovellu tallennettavaksi tai liitetiedostona lähetettäväksi! (tallennettu lomake on tyhjä)

 

Petolintututkimus, ruutuseuranta

Lähetä petoruutulomakkeesi ja petoruutukarttasi osoitteeseen:
petolintuseuranta (at) luomus.fi

 
Petolintututkimus, pesäilmoitukset

Esitäytetyt petolintujen pesäilmoituksesi löydät Lintuvaarasta.
Lähetä myös petolintujen pesäilmoitukset uusista pesistä Lintuvaaran kautta,
Lintuvaara > Kirjekyyhky > Petolintujen pesätutkimus > Ilmoita uusi pesä.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit tulostaa ja täyttää alla olevan pesäilmoituslomakkeen ja postittaa sen petolintuseurantaan.
Huom: lomake ei sovellu tallennettavaksi ja lähetettäväksi liitetiedostona (tallennettu lomake on tyhjä).
Pesäilmoituslomake (PDF, tulostettavaksi)

 
Kalasääskitutkimus

Esitäytetyt sääksen pesäilmoituslomakkeesi löydät Lintuvaarasta.
Lähetä myös ilmoitukset uusista sääksenpesistä Lintuvaaran kautta,
Lintuvaara > Kirjekyyhky > Sääksitutkimus > Ilmoita uusi pesä.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit tulostaa ja täyttää alla olevan pesäilmoituslomakkeen ja postittaa sen petolintuseurantaan.
Huom: lomake ei sovellu tallennettavaksi ja lähetettäväksi liitetiedostona (tallennettu lomake on tyhjä).
Sääksilomake (PDF, tulostettavaksi)

Petolintuseurannan postiosoite:
Luomus, petolintuseuranta
PL 17
00014 Helsingin yliopisto

 

Lintuasemat

Sivun vastuuhenkilö: 
Petteri Lehikoinen
14.11.2023