LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Otto Miettinen

Dosentti, sienitiimin intendentti

Tutkimuskohteeni ovat kantasieniin kuuluvat käävät ja orvakat. Pyrin tuomaan
valoa näiden ryhmien diversiteettiin eri tasoilla: kuvaamalla ennestään tuntemattomia lajeja, uudistamalla lajien luokittelua sukuihin ja koostamalla DNA-sekvenssien avulla sienten sukupuuta. Olen kerännyt laajasti materiaalia Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa Euroopan ohella. Ydinalani lisäksi
olen mukana yhteisprojekteissa, joissa hyödynnetään pyroksekvensointia ekologisessa tutkimuksessa ja genomisekvensointia sienten entsyymikoneiston selvittelyyn.

Julkaisut

  • TUHAT-tutkimustietokanta

Tutkimusaiheet

  • Polyporales-lahkon systematiikka ja taksonomia
  • Hymenochaetales-lahko

Polyporales-lahkon systematiikka ja taksonomia

Otto Miettinen, Tuomo Niemelä, Viacheslav Spirin, tohtorikoulutettava, Aku Korhonen, maisterikoulutettava

Polyporales on yksi suurimmista kantasienten lahkoista. Valtaosa sen lajistosta on kääpiä ja orvakoita. Tutkimme useita sukuja Polyporales-lahkossa. Viacheslav Spirin keskittyy ruskolahottajiin ja eritysesti rivikääpien (Antrodia) ja haprakääpien (Postia) sukuihin. Aku Korhonen on mukana ludekääpien (Skeletocutis) lajiston selvitystyössä. Muita tutkimuskohteena olevia sukuja ovat sitkokäävät (Antrodiella), kuorikäävät (Rigidoporus) ja orakarakat (Steccherinum). Olemme myös mukana kansainvälisessä PolyPEET tutkimushankkeessa, jota koordinoi David Hibbett Clarkin yliopistosta (USA, MA). Tuon hankkeen tarkoituksena on tuottaa DNA-pohjainen luokittelu lahkon sisälle.

Rahoitus: EU Marie Curie IOF.

Hymenochaetales-lahko

Otto Miettinen, Viacheslav Spirin, tohtorikoulutettava

Toinen iso kantasienilahko, jota dominoivat käävät ja orvakat, on Hymenochaetales. Lahkon sisäinen luokittelu ja polveutuminen on huonosti ymmärretty. Teemme työtä seuraavien sukujen luokittelun ajantasaistamiseksi: Coltriciella, nyhäkät (Hyphoderma), sirppikäävät (Sidera), kuorikäävät (Oxyporus) ja kynsikäävät (Trichaptum).

Isoharsukan (Phlebiella sulphurea coll.) rihmastojänteitä Malesiassa

Sivun vastuuhenkilö: 
Saara Velmala, Potretti: Marika Turtiainen
27.2.2017