LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Organisaatio

Luomuksen organisaatio

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus siirtyi vuonna 2010 tiimiorganisaatioon. Rakenneuudistuksen tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja mahdollistaa henkiökunnan toimiminen yli tiimi- ja yksikkörajojen.

Luomuksen johtokunta

Johtokunta käsittelee Luomuksen tavoiteohjelman henkilöstösuunnitelmineen ja talousarvioineen, vahvistaa toimintakertomuksen, hyväksyy työjärjestyksen, asettaa ohjausryhmät sekä ratkaisee asiat, jotka johtaja niiden tärkeyden vuoksi saattaa sen käsiteltäväksi. Johtokunnan asettaa Helsingin yliopiston rehtori. Siihen kuuluu 7–9 jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistoa edustaa kuusi jäsentä, joista kaksi Luomuksen henkilöstö valitsee keskuudestaan. Muut jäsenet edustavat Luomuksen yhteistyötahoja.

Luomuksen johtoryhmä

Luomuksen viisihenkiseen johtoryhmään kuuluvat laitoksen johtajan lisäksi yksikönjohtajat sekä ryhmän sihteerinä toimiva hallintopäällikkö. Ryhmä toimii johtajan tukena Luomuksen johtamisessa ja kehittämisessä. Strategisen johtamisen tavoite on linjata Luomuksen toiminta Helsingin yliopiston strategiaa toteuttavalla tavalla. Johtoryhmä vastaa myös talousjohtamisesta sekä laitoksenlaajuisten tai muuten erityisen merkittävien asioiden ohjaamisesta ja ratkaisemisesta.

Ohjausryhmät

Luomuksessa on johdon tukena kolme temaattista ohjausryhmää, joissa eri tiimeistä kootut asiantuntijat kehittävät ja yhtenäistävät toimintoja yli yksikkörajojen. Ohjausryhmien tehtäväkentät ovat kokoelmatyö, tutkimus ja opetus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
5.7.2023