LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Norrlinia

Kasvi- ja sienitieteellinen julkaisusarja

Norrlinia on Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Kasvitieteen yksikön julkaisusarja, jossa ilmestyy laajahkoja kasvi- ja sienitieteellisiä katsauksia ja tutkimuksia. Sarja on nimetty Johan Petter Norrlinin (1842–1917) kunniaksi. Hän toimi Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksessa vuodesta 1867 vuoteen 1903, aluksi assistenttina ja vuodesta 1879 alkaen kasvitieteen professorina. Norrlin oli kasvimaantieteen uranuurtaja Suomessa ja on tunnettu myös jäkäliä ja keltanoiden taksonomiaa käsittelevistä tutkimuksistaan (ks. Acta Forestalia Fennica 23, 1923).

Sisältö

Tiivistelmät (englanniksi)

Sarjassa ilmestyneet kirjat:

Toimitus

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Kasvitieteen yksikkö
PL 7 (Unioninkatu 44)
00014 Helsingin yliopisto

Norrlinialla ei ole kiinteää toimituskuntaa tai päätoimittajaa, vaan toimittaja vaihtuu numeron sisällön mukaan.

Tilaukset

kasvimuseo(at)helsinki.fi

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Leena Helynranta
4.9.2017