LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Näytteistä numeroiksi

Luomus tukee ja tekee tutkimusta tuottamalla omia määrityksiä tutkimushankkeiden yhteydessä, hyödyntämällä sen yhteistyökumppaneiden laitteistoja sekä omilla menetelmillään maksullisena toimintana. Monipuoliset mittausmenetelmät auttavat meitä näkemään menneen, nykyisyyden ja jopa tulevaisuuden numeroina ja sitä kautta tulkitsemaan niitä.

Ajoituslaboratorio

Ajoituslaboratorio ja sen ajoitustiimi määrittää ikiä ja isotooppisuhteita luonnon ja ihmisen tuottamasta aineksesta: mammutin luista, puiden vuosirenkaista, tiilistä, keramiikasta, simpukankuorista... Yksittäisistä määrityksistä edetään kohti laajempia määrityskokonaisuuksia, jolloin kokonaisia ympäristönmuutosten ja ihmisen toiminnan aikajanoja voidaan vertailla. Menetelmät pystyvät kertomaan numeroina myös näytteen fossiilisen ja uusiutuvan aineksen suhteen.

Geologiset laboratoriomenetelmät

Geologian tiimi käyttää tutkimuksissaan useita geokemiallisia ja isotooppigeologisia menetelmiä:

  • Mineraalien rakennemääritys (XRD)
  • Kivilajien ja mineraalinen kemialliset analyysit (Mikroproobi, HR-ICPMS)
  • Radiogeeniset isotooppitutkimukset (LA-ICPMS, Norsims)
  • Uraani-lyijy -isotooppiajoitukset (LA-ICPMS, Nordsims)

Molekyyliekologian ja systematiikan laboratorio (DNA-laboratorio)

Luomuksen Molekyylisystematiikan laboratorio (DNA-laboratorio) sijaitsee eläintieteen yksikön rakennuksessa. DNA-laboratorio tarjoaa Luomuksen tutkimusryhmille perusedellytykset molekyyligeneettisten menetelmien hyödyntämiseen erityisesti luonnon kantojen tutkimuksissa. Tutkimusaiheet liittyvät eläinten, kasvien tai sienten systematiikkaan, eliömaantieteeseen, luonnonsuojelu- ja evoluutiobiologiaan.

Kuva: Marika Turtiainen

Sivun vastuuhenkilö: 
Markku Oinonen
28.2.2014