LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Muuttuva luonto: ilmastonmuutos ja seurannat

Kautta vuosimiljoonien elollinen luonto on sopeutunut ilmastonmuutoksiin. Nykyinen muutos poikkeaa aiemmista kuitenkin nopeutensa takia. Luomuksen tutkijat selvittävät yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa eliöryhmien reaktioita nykyiseen muuttuvaan ilmastoon sekä niiden sopeutumista menneisiin muutoksiin. Luomuksen Ajoituslaboratorio pureutuu menetelmillään menneisyyden ilmastoon ja nykyisen ilmastonmuutoksen hillintään ja vaikutuksiin.

Mustakurkku-uikku, kuva: Aleksi Lehikoinen/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
1.10.2016