LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Merikotkat poronhoitoalueella 2021

Kesällä 2021 kymmenelle Lapissa kuoriutuneelle merikotkanpoikaselle asennettiin satelliittilähettimet ympäristöministeriön rahoittaman projektin puitteissa. Siinä selvitetään merikotkien porotaloudelle aiheuttamia haittoja. Näiden nuorten merikotkien toivotaan antavan uutta tietoa Lapin merikotkapopulaation liikkeistä sekä valottavan merikotkan vaikutuksia porotalouteen. Hanketta toteuttavat Sääksisäätiö ja Turun Yliopisto. Paikannuksia päivitetään kerran viikossa.

Räpsyn Samppa (c) Olli-Pekka Karlin

 

 

Poronhoitoalueen satelliittimerikotkat seurannassa


Kotkayksilöt

Kahdesta lähettimestä saatiin paikannuksia vain muutamalta kuukaudelta, minkä vuoksi niitä ei ole esitetty.


Oula - seuraa kartalla

 

Toinen Kuusamossa kuoriutunut lähetinlintu oli koiras ja sain nimekseen Oula, kansallispuiston mukaan. Oula valjastettiin 7.7.2021, ja se lähti synnyinreviiriltään 14.9.2021. Talven se vietti Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.


Suoma - seuraa kartalla

Kemijärvellä Suomutunturin tienoilla kuoriutunut Suoma valjastettiin 8.7.2021, ja tämä nuori lintu lähti maailmalle 21.10.2021. Talvella se pyöri Lounais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.


Räpsyn Samppa - seuraa kartalla

Luirojoen varrella varttunut merikotkakoiras sai nimekseen Räpsyn Samppa, Räpsylän tilan viimeisen isännän mukaan. Samppa sai lähettimen 8.7. ja se lähti synnyinseuduiltaan 13.10.2021. Talvella se on tutustunut perusteellisesti Lounas-Suomeen.


Alma-Alina - seuraa kartalla

Porttipahdan Särestön poikanen sai nimekseen Alma-Alina, Särestöniemen taiteilijaveljesten äidin mukaan. Alma-Alina sai lähettimen 9.7.2021, ja se jätti synnyinreviirinsä 17.10.2021 suuntana Ruotsi. Se on vältellyt rannikkoa ja viettää talvea kierrellen Vätterniä, Vänerniä ja Smoolantia.


Tuula-Liina - seuraa kartalla

Vuotsolla, Saarikosken pesällä kuoriutunut merikotka nimettiin runoilija Pentti Saarikosken vaimon mukaan Tuula-Liinaksi. Se sai lähettimen 9.7.2021, ja lintu suuntasi Ruotsiin 21.10.2021. Sieltä se siirtyi suoraan etelään Perämeren yli Merenkurkkuun. Talvea se on viettänyt länsirannikolla.


Seppo - seuraa kartalla

Sompionjärven maastossa kuoriutunut koirasmerikotka sai nimekseen Seppo, Oulun Yliopiston tammikuussa 2019 menehtyneen eläintieteen emeritusprofessorin Seppo Sulkavan mukaan, joka elämäntyönään tutki petolintujen ravinnonvalintaa ja on määrittänyt mm. yli 20 000 merikotkanpesiltä kerättyä saalisyksilöä. Merikotka Sepolle asennettiin lähetin 9.7.2021, ja se lähti maailmalle 28.9.2021. Talvella Seppo liikkui enimmäkseen Kanta-Hämeessä.


Jeti - seuraa kartalla

Muonion merikotkanuorukaisen nimesi kotkan rengastaja koiransa mukaan Jetiksi. Jetille asennettiin lähetin 11.7., ja se lähti reviiriltä 4.10.2021 Ruotsiin, rannikkoa seuraillen etelään. Jetistä ei ole saatu paikannuksia joulun jälkeen.


Pamela - seuraa kartalla

Lokan etelärannan Povivaaraan kookas naaraspoikanen esitteli itsensä Pamelana. Pamela sai lähettimensä 13.7.2021, ja suuntasi reviiriltä 29.9.2021 itään, Venäjälle. Sieltä se siirtyi länsirannikkoa pitkin vähitellen lounaisrannikolle, jossa se vietti talven.


 

Sivun vastuuhenkilö: 
Teksti: Camilla Ekblad, sivuhallinta: Petteri Lehikoinen
19.4.2022