LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Määritysten laatu

Ajoituslaboratorio pyrkii toimimaan laboratoriostandardin ISO/IEC 17025-2005 mukaisesti ja hakee standardin mukaista akkreditointia lähiaikoina. Kaikki uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden suhteiden määritykset toteutetaan olemassa olevia standardeja (ASTM D6866-12, ISO 13833:2013) noudattaen. Radiohiilimääritysten laatua seurataan lisäksi sertifioituja standardinäytteitä ja referenssejä hyväksi käyttäen sekä osallistumalla kansainvälisiin vertailusarjoihin.

               Radiohiilimääritysten laatu

Kuvassa on esitetty Ajoituslaboratorion määrittämä radiohiilipitoisuus (pystyakseli) verrattuna kansainvälisen vertailusarjamääritysten (VIRI 2008) tuottamaan keskiarvoon (vaaka-akseli) 8 vertailunäytteelle. Radiohiilipitoisuuden poikkeama ikävälillä 10000 vuodesta moderneihin näytteisiin vastaa keskimäärin noin 15 radiohiilivuoden eroa määritysten välillä. Tämä on huomattavasti pienempi kuin yksittäisen radiohiilimäärityksen tilastollinen virhe tällä aikavälillä (30-60 radiohiilivuotta), joten laatu on erinomaisella tasolla. Stabiilien isotooppien suhteiden määrityksiä kontrolloidaan sertifioiduilla standardinäytteillä ja niihin pohjautuvia omia referenssinäytteitä hyväksi käyttäen sekä osallistumalla kansainvälisiin vertailusarjoihin. 

ASTM D6866-12 standard. Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis.

Boettger T, Haupt M, Knöller K, Weise SM, Waterhouse JS, Rinne KT, Loader NJ, Sonninen E, Jungner H, Masson-Delmotte V, Stievenard M, Guillemin M, Pierre M, Pazdur A, Leuenberger M, Filot M, Saurer M, Reynolds CE, Helle G & Schleser GH (2007) Wood cellulose preparation methods and mass spectrometric analyses of ¹³C, d¹8O, and nonexchangeable d²H values in cellulose, sugar, and starch: an interlaboratory comparison. Analytical Chemistry 79: 4603-4612.

ISO/IEC 17025:2005 standard. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

ISO 13833:2013 standard. Stationary source emissions -- Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide -- Radiocarbon sampling and determination.

Oinonen M, Hakanpää-Laitinen H, Hämäläinen K, Kaskela A, Jungner H (2010) Biofuel proportions in fuels by AMS radiocarbon method. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 268: 1117-1119.

Väliranta M, Oinonen M, Seppä H, Korkonen S, Juutinen S, Tuittila E-S (2013) Unexpected problems in AMS 14C dating of fen peat. Radiocarbon, accepted for publication.

Sivun vastuuhenkilö: 
Antto Pesonen
28.1.2014