LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Maapallon historia

Maapallo on elottomasta kaasusta ja mineraalipölystä kasautumalla syntynyt elävä planeetta, jonka monivaiheisen historian kuluessa kivikehän ja kaasukehän rinnalle kehittyi vesikehä ja elokehä. Geologinen ja paleontologinen tutkimus pyrkivät ymmärtämään Maapallon kehärakenteen syntyä, kehitystä ja kehien vuorovaikutuksia yli 4 500 miljoonaa vuotta jatkuneessa supersysteemissä, jossa kivikehän laattojen liikkeet ja tulivuoritoiminta muuttavat elinoloja ja elokehän kehitystä. Maapallon kivi- ja mineraalimaailman ja eliöstön monimuotoisuus ovat kehittyneet rinnakkain ja vuorovaikutuksessa.

Luomuksen geologisten tutkimusten keskeisiä teemoja ovat:

  • Mannerliikunnot
  • Maapallon varhainen kehitys
  • Tulivuoret ja magmasysteemit
  • Vulkaaniset superpurkaukset
  • Mineraalit geologisten prosessien arkistoina
  • Menneisyyden ympäristökatastrofit
  • Maapallon kehitysvaiheiden ajoittaminen

Tällä hetkellä teemoja käsitellään kahdessa aktiivisessa tutkimusohjelmassa:

Kolin kvartsiitit ovat alunperin olleet hiekkasedimenttejä, jotka kerrostuivat muinaismantereen rannalle yli kaksi miljardia vuotta sitten. Kuva: Luomus / Arto Luttinen

Sivun vastuuhenkilö: 
Arto Luttinen
30.1.2014