LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Luomuksen DNA-laboratorio

Taking parts of organism for DNA extraction. Photo: LUOMUS/Laura Hiisivuori

Fasiliteetit

Luomuksen DNA-laboratorio tarjoaa eläin- ja kasvimuseon tutkimusryhmille infrastruktuurin ja tekniset edellytykset tehdä näiden museoiden toimialaan kuuluvaa tutkimusta molekyylituntomerkkejä käyttäen. Varsinainen DNA-laboratorio koostuu kahdesta laboratoriotilasta, pre-PCR työsali sekä yhdistetty post-PCR ja laitehuone.

Pre-PCR laboratoriossa on neljä sentrifugia, lämpöhauteita, mikrospektrofotometri sekä pakastimia ja jääkaappeja sekä tietokone sekvenssiaineiston analysointia varten. Laitehuoneessa on kolme PCR laitetta (96-paikkaisia), kaksi sentrifugia sekä agaroosigeeliajolaitteisto kuvantamislaitteineen. Laitetilassa on lisäksi vetokaappi, ongelmäjätekaappi, lämpökaappi, ultrapuhtaan veden laitteisto, jäähilekone ja laboratoriotiskikone.

Loading PCR products on agarose gel. Photo: LUOMUS/Laura Hiisivuori

Toiminta

DNA-laboratoriosta vastaa laboratoriopäällikkö Gunilla Ståhls-Mäkelä, jonka työajasta 50 % on allokoitu laboratorion koordinointiin. Hän vastaa laboratorion käytännön toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä koordinoi laboratoriossa toimivien tutkimusryhmien toimintaa. Hän vastaa myös laboratorion laitteiden hankinnoista, huolloista sekä laitteiden käyttöopastuksesta.
Laboratoriossa toimivat tutkimusryhmät vastaavat omasta taloudestaan, mm. muiden kuin yhteiskäytössä olevien tarvikkeiden ja reagenssien hankinnasta. Luomuksen tutkimusryhmät ulkoistavat sekvensoinnin joko Viikin MES-laboratorioon, HY:n FIMM Sequencing Service laboratorioon (Biomedicum, Meilahti) tai kaupallisille toimijoille, esim. Macrogen Korea. Eläintieteen yksikön kellaritiloissa sijaitsee näytteitä varten kaksi syväpakastinta, joita käyttää myös selkärankaisten kudosnäytepankki.

Tutkimusryhmät

Laboratoriossa 2013–2014 toimivat tutkimusryhmät

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Gunilla Ståhls-Mäkelä
24.2.2016