LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lajien levinneisyys ja eliömaantiede

Luonnontieteellisessä näytteessä on aina mukana kokoelmatiedot, muuten näyte on tieteellisesti arvoton. Välttämättömiä tietoja ovat keräyspaikka ja -aika sekä kerääjän nimi. Keräyspaikkatietojen lisäksi lajien levinneisyydestä ja esimerkiksi eläinten muuttoajoista kertyy tietoa seurannoista, joissa vapaaehtoisten työpanoksella on keskeinen rooli.

Luomus koordinoi ja säilyttää pitkäaikaisseurantoja ja kansallisia kartoituksia, kuten lintujen rengastuksesta tai kasvien levinneisyydestä kertovia materiaaleja. Havaintoaineistoista keskeisimmät ovat kansainvälisesti ainutlaatuiset, vuosikymmeniä jatkuneet linnustonseurannan aikasarjat ja rengastusrekisteri sekä Suomen putkilokasvien levinneisyystietokanta.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
22.7.2021